Du er her: Forsiden / Aktuelt / Artikler

Artikler

Her finner du ulike artikler som vi mener er relevante i forhold til alternativ behandling. Det er både egenprodusert stoff og ulike artikler fra gjesteskribenter. Innholdet i artikler produsert av gjesteskribenter er fullt og helt forfatterens ansvar.

Befolkningens bruk av alternativ behandling

De to nyeste undersøkelsene av dette feltet i Norge er NAFKAMs ”NIFAB-undersøkelsen” fra 2007, og Statistisk Sentralbyrås ”Levekårsundersøkelsen” fra 2008. Til tross for mange likheter, viser de to undersøkelsene til dels svært forskjellige tall, og det kan være vanskelig å tolke og forstå disse. Vi har derfor spurt direktør ved NAFKAM,professor Vinjar Fønnebø, om hjelp til dette.

Les mer

ICCR sikrer god informasjon

12.11.2008 - Are Gamst, NIFAB

Tore i Bergen har kreft i bukspyttkjertelen og leter etter en alternativ behandling som kan lindre smertene. Jane i Oxford er plaget med hyppige urinveisinfeksjoner. Hun lurer på om akupunktur kan hjelpe henne. Mary er lege i Tampa, Florida, og er usikker på om homeopatmedisinen en av hennes pasienter bruker kan brukes sammen med medisinene pasienten mottar for migrene. Hva har Tore, Jane og Mary felles?

Les mer

Hva er forskning?

16.05.2007 - Vinjar Fønnebø, direktør NAFKAM

Når det er mange meninger om hva forskning er, kan det være nyttig å rådføre seg med noen som har tenkt systematisk gjennom dette. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har definert dette slik; Forskning og utviklingsarbeid er ”kreativ " virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap - herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn - og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser”.

Les mer

Tar doktorgraden på hete damer

Einar Kristian Borud var en av de første legene i Norge som gikk på kurs for å lære seg akupunktur. Året var 1983 og det var bare han og noen få sjeler til på skolebenken, eller på studieturene til Kina. Nå skal han ta doktorgraden på om kvinner i overgangsalderen får færre hetetokter ved å bruke akupunktur. Einar er ”ferskingen” i teamet.

Les mer

Nåler, omsorg og forskning

- Jeg er i utgangspunktet veldig skeptisks til alternativ behandling.

Selv rekker jeg akkurat å si ett men - før hun fortsetter.

- Akupunktur er like vel i en særstilling. Jeg tror på behandlingen fordi jeg har brukt den før. Det var for andre plager og med positiv virkning.

Dessuten var jeg så plaget med hetetokter at det gikk ut over nattsøvnen og jeg måtte ut for å kjøle meg ned flere ganger om dagen. Noe måtte jeg gjøre.

Les mer

Trøster, trekker tråder og sorterer

Av Kristine Østvold

Det eneste som knirker på kontoret til Sissel Andersen er kurvstolen. I følge de som kjenner henne går alt annet som smurt. Godt er det når fagfolk finner ut av de skal forske på flere tusen personer. Da gjelder det å holde styr på papir, forskere og pasienter. Eller som Sissel selv helst ser på jobben sin;

- Det er morsomt når det skjer noe, når det svever litt støv i lufta.

Les mer

Et puslespill med fakta

Av Kristine Østvold

- Dette hadde vi ikke klart med menn!

Sameline Grimsgaard ser nesten litt streng ut når hun sier det. Jeg tror henne.

- Menn hadde aldri funnet seg i å bli ”plaget” så mye med alt fra telling av hetetokter til grundig utfylling av skjemaer. Damene holder ut.

Vi skal ta det hele kronologisk, for forskning er som et puslespill med flere tusen biter. Det gjelder å legge de viktigste brikken først. I dette "bildet" kom problemstillingen nesten gratis og først ned på brettet.

Les mer

Alternativt eller etablert? Hva er forskjellen?

Et filosofisk blikk på hvordan vi definerer vitenskap og vitenskapelighet.

Les mer

Selvstendige alternative sykepleiere

Undersøkelser viser at sykepleiere har en positiv holdning til alternativ behandling og at flere og flere sykepleiere selv utdanner seg til alternative behandlere. For å få innsikt i hvorfor det er slik, gjennomførte jeg et feltarbeid blant ”alternative sykepleiere” i en periode fra 1998 til 2003.

Les mer

Integrert behandling

Innenfor det etablerte helsevesen har det vært et internasjonalt utviklingstrekk med stadig mer spesialiserte, og derav mer fragmenterte behandlingstilnærminger. Denne utviklingen har vist seg å være effektiv i behandlingen av en rekke sykdommer. Imidlertid ønsker mange pasienter med kroniske og mer komplekse sykdommer et mer "helhetsorientert" behandlingstilbud..

Les mer