Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Er kokosnøttolje «ren gift» slik en professor ved Harvard hevdet på en forelesning i Tyskland tidligere i høst? Påstanden har medført en opphetet debatt internasjonalt om kokosnøttoljens eventuelle fortreffelighet eller ulempe. I følge Natural Medicines kan oljen trygt benyttes som del av et variert kosthold. Imidlertid inneholder den mer mettet fett enn for eksempel animalsk fett, inkludert smult og smør, og medfører derfor en risiko for økning i nivået av LDL-kolesterol i blodet. Personer med høyt kolesterol og risiko for hjerte- og karsykdommer frarådes derfor bruk av kokosnøttolje. Les mer hos Natural Medicines.
04.12.2018 - Gå til Natural Medicines
Vitaminer og mineraler vi får gjennom maten kommer kroppen til gode på ulike måter og mange av de er nødvendige for at hjernen skal fungere godt. Derfor har spørsmålet dukket opp om hvorvidt tilskudd av vitaminer og mineraler kan opprettholde tenkefunksjoner eller forebygge demens, og resultater fra flere studier har nå blitt samlet og vurdert. Målet med kunnskapsoppsummeringen fra Cochrane var å vurdere om tilskudd av vitaminer og mineraler kan redusere risikoen for å utvikle demens hos personer med mild kognitiv svikt (MCI). Eller om dette kan bremse svekkelsen av hukommelse eller andre tenkefunksjoner hos personer med denne tilstanden. Forskerne konkluderer med at mengden og kvaliteten på forskningen er svært begrenset, og at det må mer forskning til for å kunne si noe sikkert. Oppsummeringen konkluderer med at det ikke er mulig å peke ut noen tilskudd som kan redusere risikoen for å utvikle demens eller bremse forverring av MCI-symptomer. Åtte studier ble inkludert i oppsummeringen . Studiene handlet om B-vitaminer, E-vitaminer, E- og C-vitaminer gitt samtidig, og krom som det eneste mineralet i studiene. Deltakerne i studiene hadde ikke vitamin- eller mineralmangler.
09.11.2018 - Gå til
USA: Annen hvert år gjennomfører American Society of Clinical Oncology (ASCO) en nasjonal undersøkelse om folks holdninger og tanker om kreft. Årets undersøkelse viser at hele 4 av 10 mener alternativ behandling kan kurere kreft. Dette til tross for at studier har vist at kreftpasienter som velger bort skolemedisinsk kreftbehandling til fordel for alternativ behandling, har betydelig høyere risiko for å dø av kreftsykdommen, enn tilsvarende pasienter som benytter skolemedisinsk behandling. Undersøkelsen viste også at mange amerikanere bekymrer seg for de økonomiske sidene ved å bli syk og behandles for kreft. Les mer hos American Society of Clinical Oncology.
Oktober er måneden for rosa sløyfe og fokus på brystkreft. Nafkam får jevnlig spørsmål om det finnes alternative behandlingsmetoder som kan forebygge eller behandle brystkreft. Det finnes ingen quick fix-kur, og tilgjengelig dokumentasjon er for utilstrekkelig til entydig å kunne si om noe virker eller ikke. Natural Medicines har skrevet litt om tilskudd i forbindelse med brystkreft og hva man bør tenke på dersom man vurderer bruk av slike.
25.10.2018 - Gå til Natural Medicines
På samme måte som i Norge, er det heller ikke i USA noen offentlig instans som sjekker og godkjenner kosttilskudd før de kommer på markedet. Federal Drug Adminstration tar noen ganger stikkprøver. I 2014 ble 12 tilskudd funnet å inneholde ett eller flere av fire ikke-godkjente stoffer. På tross av offentlige advarsler, viser en nylig kontroll at 9 av de samme tilskuddene fortsatt inneholder minst ett av de forbudte stoffene. Saken er omtalt på helsenettstedet WebMD.
25.10.2018 - Gå til WebMD
Ny studie: Forskere i Australia har gitt spedbarn fiskeolje daglig fra fødsel til 6-månedersalder. Ved 5-årsalderen viste både jenter og gutter i studien å ha mindre livvidde enn i barna i kontrollgruppen. Guttene viste seg i tillegg å ha mindre sirkulerende insulin og mindre motstand mot insulin i kroppen enn jentene og barna i kontrollgruppen. Funnene har betydning for fremtidig helse, med tanke på henholdsvis hjerte og utvikling av diabetes 2. Det trengs mer forskning for å kunne si noe sikkert om eventuell effekt av fiskeoljen. Det er knyttet spenning til hva forskerne vil finne når barna når tiårsalder, og om hvorvidt tilskudd av fiskeolje i spedbarnsalder kan vise seg å ha relevans for helse i voksen alder. Studien er omtalt på det amerikanske helsenettstedet MedicineNet.com.
26.06.2018 - Gå til MedicineNet
Ny forskning: I håp om å øke sjansen for å bli gravid og bære fram barn, velger noen kvinner å benytte akupunktur ved siden av fertilitetsbehandling (IVF). Forskere ved Western Sydney University i Australia har nylig gjennomført en enkeltblindet randomisert studie, hvor kvinner som gjennomgikk IVF, fikk enten reell akupunktur eller narreakupunktur. Resultatene viste at fødselsratene for de to gruppene var tilnærmet like, og forskerne konkluderer med at akupunktur i kombinasjon med IVF ikke øker sjansene for å bære fram barn. Studien er publisert i The Journal of American Medical Association og omtalt på det amerikanske helsenettstedet WebMD.
16.05.2018 - Gå til WebMD
BBC melder at Royal London Hospital for Integrated Medicine nå ikke lenger kan bruke statlige midler på homøopatiske midler til sine pasienter.
23.03.2018 - Gå til BBC News
Forskningsnytt: Mange tidligere kreftpasienter sliter med utmattelse og søvnproblemer. En liten studie utført ved et universitet i Chicago har funnet at tidligere kreftpasienter kan se ut til å oppnå bedre søvn både i lengde og kvalitet, ved hjelp av daglig lysterapi med hvitt lys. Studien er publisert i «Journal of Clinical Sleep Medicine» og omtalt av helsenettstedet Reuters Health.
01.02.2018 - Gå til Reuters Health
Ny forskning på epilepsi: Rundt 20% av barn med epilepsi opplever at medisiner gir liten eller ingen effekt mot anfall. Noen av disse kan ha overraskende god hjelp av spesialdiett viser to nye studier presentert ved American Epilepsy Society meeting i Washington D.C. Helsenettstedet WebMD har skrevet om studiene.
11.12.2017 - Gå til WebMD