Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Forskere fra England og Australia har sammen gjennomgått 18 randomiserte, kontrollerte studier av effekten vitaminer og antioksidanter har på schizofreni. Oppsummeringen konkluderer med at B-vitamin har en liten, men reell effekt, og da fortrinnsvis på pasienter som allerede har vitaminmangel. Michael Benros, forsker ved Københavns Universitet og lege ved Psykiatrisk Center København, synes studien er interessant. Selv om B-vitamin ikke er noen mirakelkur, mener han legene bør bli flinkere til å sjekke fysiske faktorer, deriblant vitaminmangel, hos pasienter med psykiatriske symptomer.
19.06.2017 - Gå til Forskning.no
14 ulike USA-baserte nettselskaper har fått advarsel fra The U. S. Food and Drug Administration etter ulovlig markedsføring og salg av «mirakelprodukter» som hevdes å kunne kurere kreft. Produktene er ikke godkjente, hverken sikkerhet eller effekt kan dokumenteres, og de er dermed ulovlige å markedsføre eller selge i USA. Nicole Kornspan i FDA presiserer at det ikke finnes noen enkel kur for kreft, og ber forbrukere være bevisst og kritisk til slik markedsføring, samt alltid diskutere alternativ kreftbehandling med sin primærlege i offentlig helsevesen. Høres et produkt for godt ut til å være sant, er det gjerne ikke sant.
Gurkemeie hevdes å ha immunstyrkende effekt ved flere tilstander og regnes i hovedsak for å være trygt. Likevel advarer nå Natural Medicines om risiko for alvorlig interaksjon mellom gurkemeie/kurkumin og det immundempende legemiddelet takrolimus, etter at en 56-åring fikk alvorlige komplikasjoner med væskeansamlinger etter en levertransplantasjon. Pasienten skal ha inntatt mer enn 15 skjeer gurkemeie daglig de siste ti dagene før operasjonen. Komplikasjonen skyldtes opphopning av takrolimus i pasientens kropp, noe som antas å være forårsaket av det høye inntaket av gurkemeie.
08.05.2017 - Gå til Natural Medicines
The U.S. Food and Drug Adminstration (FDA) i USA advarer forbrukere mot homøopatiske tannprodukter av merket Hyland’s homeopathic teething products til barn. Tester har påvist høyere konsentrasjon av urten Belladonna i produktene enn pakningsvedleggene oppgir, og FDA forbinder bruk med betydelig risiko. Belladonna-urt i slike produkter til barn har tidligere vært knyttet til rapporterte bivirkninger som kramper, pustevansker, muskelsvakhet, overdreven søvnighet, forstoppelse, vannlatingsproblemer, uro og spedbarnsdød. FDA har bedt produsenten trekke tilbake produktet, og fraråder forbrukere på det sterkeste å gi slike produkter til barn.
The Food and Drug Adminstration (FDA) i USA advarer mot bruk av produktet "Ginseng for reinforcing Kidney". Produktet er tilgjengelig på ulike nettsider og er promotert som et produkt for forbedret seksuell prestasjon. Ginseng-produktet inneholder sildenafil, et virkestoff som kan forstyrre effekten av reseptbelagte medisiner inneholdende nitrater, for eksempel medisiner som gis for høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og hjertelidelser.
Man anslår at 35,6 millioner mennesker personer har demens. Tallet er ventet å øke betydelig de kommende årene, fordi mennesker stadig lever lengre. Det har vært forsket på om danseterapi kan være nyttig for mennesker med demens og deres mulighet for å uttrykke følelser. Om danseterapi har en faktisk effekt er derimot noe uklart.
13.02.2017 - Gå til Cochrane Library
Det tror forskerne bak en ny pilotstudie, hvor barn som har gjennomgått kreftbehandling har fått yogaundervisning sammen med sin familie. Selv om dette er veldig tidlige funn, tyder studien på at både kreftpasientene og foreldrene fikk økt livskvalitet av å utføre yogaøvelser. Forskerne håper at man kan se nærmere på dette, for å se om yoga kan bidra positivt i rehabiliteringen av unge kreftpasienter.
11.01.2017 - Gå til MedicalNewsToday
Blant amerikanere rapporteres det om stadig flere leverskader som følge av bruk av kosttilskudd. I hele 20 prosent av tilfellene hvor det er rapportert forgiftningsskader på lever, mener man at det er bruk av kosttilskudd som er årsaken. Det er særlig kosttilskudd som inneholder anabole steroider som skal ha ført til skader på leveren- men også en rekke urtebaserte produkter. Blant annet er det rapportert om at produkter som inneholder grønn te, klaseormedrue og flere ayurvediske kosttilskudd skal ha ført til forgiftninger.
10.11.2016 - Gå til Natural Medicines
Musikkterapi kan virke fordelaktig ved angst, smerter og fatigue, og bedre livskvaliteten hos kreftpasienter, ifølge en kunnskapsoppsummering av The Cochrane Library. Forfatterne av oppsummeringen har sett på 52 studier med til sammen 3731 deltakere. Det ser også ut til at musikkterapi kan ha en positiv (men liten) effekt på puls, pustehastighet og blodtrykk.
01.09.2016 - Gå til The Cochrane Library
Både tai chi og fysioterapi så ut til å hjelpe pasienter med smerter og slitasjegikt i knærne, ifølge en studie fra Tufts medical Center i Boston. En gruppe på 204 pasienter fikk enten fysioterapi eller deltok på tai chi-trening to ganger i uken. I begge gruppene opplevde personene mindre smerter og økt funksjon i knærne etter 12 uker. Pasientene i tai chi-gruppen hadde størst forbedring av depresjonssymptomer og følte i større grad økt livskvalitet.