Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

En analyse av 10 ulike kosttilskudd som hevdet å påvirke stoffskiftet, viste at 9 av dem inneholdt skjoldbruskkjertelhormoner. Å innta skjoldbruskkjertelhormoner kan forstyrre kroppens egen regulering av stoffskiftet. Forskerne konkluderer med at dette viser at mange kosttilskudd på markedet kan inneholde skjoldbruskkjertelhormoner, og at det er viktig å opplyse folk om den potensielle faren ved å bruke disse produktene.
29.01.2014 - Gå til Natural Standard
Hjernen kryper som en del av aldringsprosessen. En studie publisert i tidsskriftet Neurology, antyder at økt nivå av omega-3 gjør at hjernen krymper litt mindre. Forskerne konkluderer med at mer forskning er nødvendig før man vet om omega-3 kan bremse tegn på aldring av hjernen.
28.01.2014 - Gå til Neurology
En studie i Journal of Clinical Oncology antyder at yoga kan redusere utmattelse og betennelser hos pasienter med brystkreft.
28.01.2014 - Gå til Journal of Clinical Oncology
En ny gjennomgang av forskningen på akupunktur, akupressur, laser-terapi og elektro-akupunktur viser at det ikke fins tilstrekkelig dokumentasjon for å si at disse metodene hjelper deg til å slutte å røyke. Forskerne skriver at resultatene spriker: noen av teknikkene kan se ut til å ha en viss effekt på kort sikt, andre ikke. Samlet sett har man ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å trekke endelige slutninger. De ser det likevel som usannsynlig at mer forskning vil vise effekt utover placebo-effekten.
24.01.2014 - Gå til Cochrane Library
I en ny studie konkluderte forskerne med at det kan være en sammenheng mellom nivået av D-vitamin i blodet og hukommelse og sinnsstemning hos personer med Parkinsons sykdom. Forskerne viser blant annet til at pasienter med høyere nivåer av D-vitamin gjorde det bedre i nevropsykiatriske tester og språktester, og var i mindre grad deprimerte enn pasienter med lave nivåer av D-vitamin. Det etterlyses mer forskning på dette.
23.01.2014 - Gå til Natural Standard
Kan blodtypen din virkelig påvirke hvilken mat du bør spise? Teorien bak den kjente Blodtypedietten avvises nå av en forskningsgruppe ved University of Toronto. Deres undersøkelser viser at de kostholdstiltakene som dietten anbefaler for de ulike blodtypene gir de samme biologiske effektene, uavhengig av hvilken blodtype. Dermed mener de at teorien ikke er holdbar.
16.01.2014 - Gå til Newswise
Det viser studiene i ny kunnskapsoppsummering publisert i JAMA Internal Medicine. Forfatterne av oppsummeringen sier at visse meditasjonsteknikker ser ut til å gi liten til moderat effekt mot psykiske plager som engstelse, depresjon og stress. Siden det finnes en rekke ulike former for meditasjon, peker forfatterne på at konklusjonen deres ikke kan gjelde for alle disse, og at graden av effekt varierer mellom de enkelte. Mer forskning av høyere kvalitet er dessuten nødvendig for endelige slutninger kan trekkes.
15.01.2014 - Gå til JAMA Internal medicine
I en studie publisert i Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics fant forskerne at bruken av alternativ behandling på barn med autisme og andre utviklingsmessige forsinkelser er utbredt. De fant også at bruken av både konvensjonell og alternativ behandling var høyest i familier hvor foreldrene hadde høyere utdanning og inntekt. Forfatterne syns det var betryggende at metodene som familiene har svart at de bruker, regnes som lite risikofylte.
15.01.2014 - Gå til Medical news today
En ny studie tyder på at så lite som to kopper grønn te om dagen kan svekke effekten av blodtrykksmedisinen Nadolol vesentlig. Pasienter som bruker Nadolol, bør ifølge det britiske Royal Pharmaceutical Society enten skifte blodtrykksmedisin eller unngå grønn te.
14.01.2014 - Gå til BBC News
Ja, tror forskere bak en ny studie, hvor man har latt barn med disposisjon for epileptiske anfall lytte til Mozarts sonate K 448. De fant at antallet epileptiske anfall hos disse barna gikk ned. Forskerne poengterer likevel at større studier er nødvendig for å kunne trekke endelige slutninger om sammenhengen.