Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Akupuktur kan se ut til å minske smerter og betennelse hos barn med akutt blindtarmbetennelse, ifølge en ny forstudie fra USA. En liten gruppe barn ble spurt om opplevd smerte før og etter akupunkturbehandling og forskerene sjekket også tegn på betennelse i blodet. Forfatterne av studien konkluderer at barnas subjektive smerter var mindre etter akupunkturbehandling og at tegn på betennelse hadde en beskjeden nedgang. Dette var en liten forstudie og det må mer forskning til for å kunne bekrefte funnene.
15.05.2015 - Gå til Science Newsline
Det viser en oppdatert kunnskapsoppsummering fra Cochrane Library. Denne oppsummeringen innholder dobbelt så mange studier, som den opprinnelige. Det vil si at vi nå har sikrere kunnskap om effekten av D-vitamin på smerter. Forskerne sier imidlertid at studiene ikke kan brukes til å si noe om D-vitamin som smertelindring ved spesifikke sykdommer, og oppfordrer til mer forskning.
08.05.2015 - Gå til Cochrane Library
Kreftpasienter bør informeres om høy risiko for cyanidforgiftning ved inntak av laetril/amygdalin. Det slår en ny oppsummering fra Cochrane fast. EU-kommisjonen og Food and Drugs Agency (FDA) i USA, forbyr bruk av stoffene, som imidlertid fortsatt er mulig å kjøpe via internett. Fordi det ikke føres statlig kontroll med dette markedet er også sjansen for forurensning av stoffene stor.
30.04.2015 - Gå til Cochrane
En fettsyre som finnes i fiskeolje kan se ut til å redusere effekten av visse typer cellegift, advarer forskere bak ny studie. De anbefaler at kreftpasienter unngår kosttilskudd med fiskeolje, som tran, samt sild og makrell samtidig med cellegiftbehandling, inntil det foreligger mer kunnskap.
29.04.2015 - Gå til Natural Medicines
Det amerikanske legemiddelverket (FDA) vurderer strengere regulering av homeopatiske midler. Resultatet kan bli at det i Amerika vil stilles like store krav til dokumentasjon på effekt og sikkerhet av homeopatiske midler, som det stilles til vanlige legemidler.
24.04.2015 - Gå til MedicineNet.Com
Kreftmedisinen tamoxifen ser ut til å ha bedre effekt på brystkreftpasienter som drikker minst to kopper kaffe per dag, ifølge en studie ledet av Lunds universitet. Resultatet er basert på en studie med 1090 kvinner med brystkreft. Av disse var det over 500 som hadde fått behandling med tamoxifen. De som hadde fått behandling med tamoxifen, og som drakk to kopper kaffe eller mer per dag, hadde halvert risikoen for tilbakefall sammenlignet med de som ikke drakk kaffe eller mindre enn to kopper per dag.
23.04.2015 - Gå til Science Newsline Medicine
Urten matrem (Tanacetum parthenium L.) ser ut til å forebygge migrene, ifølge en ny kunnskapsoppsummering fra The Cochrane Library. Forfatterne konkluderer imidlertid med at det må gjøres større studier før man kan trekke klare konklusjoner om effekten.
21.04.2015 - Gå til The Cochrane Library
Det ser ut til at menn som bruker muskelbyggende tilskudd som kreatin oftere utvikler testikkelkreft, sammenlignet med menn som ikke bruker slike tilskudd. Dette ifølge en ny studie fra Brown University. 900 menn ble intervjuet i undersøkelsen om blant annet kosthold, livsstil, og sykdomshistorie i familien. 356 av disse var diagnostisert med testikkelkreft. Forskerne så en økt sannsynlighet for testikkelkreft hos menn som brukte muskelbyggende kosttilskudd. De så også at sannsynligheten økte med hvor hvor mange tilskudd de brukte, og hvor lenge de hadde brukt dem. Det må imidlertid flere studier til for å kunne fastslå om det er en årsakssammenheng mellom bruk av muskelbyggende tilskudd og testikkelkreft.
15.04.2015 - Gå til Science Newsline
Til tross for at man over lengre tid har kjent til at reikihealing benyttes av personer med angst og depresjoner, finnes det lite solid forskning på effekten av behandlingen. Det kommer fram i en ny kunnskapsoppsummering, som nylig ble publisert i Cochrane Library. Forskerne konkluderte med at alle studiene på området var mangelfulle, og at man derfor ikke kunne si noe sikkert om effekt.
09.04.2015 - Gå til Cochrane Library
Mange som er plaget med muskelkramper prøver kinin for sine plager. Alvorlige bivirkninger av denne typen behandling er sjeldne, men det har vært rapportert om at overdoser i verste fall kan lede til dødsfall. En ny kunnskapsoppsummering etterlyser derfor mer kunnskap om bivirkninger, dosering og optimal varighet av denne typen behandling, samt alternativer til kinin i behandling av personer med muskelkramper. Generelt konkluderer forskerne med at forskningen på kinin er mangelfull, men at kinin kan se ut til å dempe graden av muskelkramper.
08.04.2015 - Gå til Cochrane Library