Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Det amerikanske legemiddelverket (FDA) vurderer strengere regulering av homeopatiske midler. Resultatet kan bli at det i Amerika vil stilles like store krav til dokumentasjon på effekt og sikkerhet av homeopatiske midler, som det stilles til vanlige legemidler.
24.04.2015 - Gå til MedicineNet.Com
Kreftmedisinen tamoxifen ser ut til å ha bedre effekt på brystkreftpasienter som drikker minst to kopper kaffe per dag, ifølge en studie ledet av Lunds universitet. Resultatet er basert på en studie med 1090 kvinner med brystkreft. Av disse var det over 500 som hadde fått behandling med tamoxifen. De som hadde fått behandling med tamoxifen, og som drakk to kopper kaffe eller mer per dag, hadde halvert risikoen for tilbakefall sammenlignet med de som ikke drakk kaffe eller mindre enn to kopper per dag.
23.04.2015 - Gå til Science Newsline Medicine
Urten matrem (Tanacetum parthenium L.) ser ut til å forebygge migrene, ifølge en ny kunnskapsoppsummering fra The Cochrane Library. Forfatterne konkluderer imidlertid med at det må gjøres større studier før man kan trekke klare konklusjoner om effekten.
21.04.2015 - Gå til The Cochrane Library
Det ser ut til at menn som bruker muskelbyggende tilskudd som kreatin oftere utvikler testikkelkreft, sammenlignet med menn som ikke bruker slike tilskudd. Dette ifølge en ny studie fra Brown University. 900 menn ble intervjuet i undersøkelsen om blant annet kosthold, livsstil, og sykdomshistorie i familien. 356 av disse var diagnostisert med testikkelkreft. Forskerne så en økt sannsynlighet for testikkelkreft hos menn som brukte muskelbyggende kosttilskudd. De så også at sannsynligheten økte med hvor hvor mange tilskudd de brukte, og hvor lenge de hadde brukt dem. Det må imidlertid flere studier til for å kunne fastslå om det er en årsakssammenheng mellom bruk av muskelbyggende tilskudd og testikkelkreft.
15.04.2015 - Gå til Science Newsline
Til tross for at man over lengre tid har kjent til at reikihealing benyttes av personer med angst og depresjoner, finnes det lite solid forskning på effekten av behandlingen. Det kommer fram i en ny kunnskapsoppsummering, som nylig ble publisert i Cochrane Library. Forskerne konkluderte med at alle studiene på området var mangelfulle, og at man derfor ikke kunne si noe sikkert om effekt.
09.04.2015 - Gå til Cochrane Library
Mange som er plaget med muskelkramper prøver kinin for sine plager. Alvorlige bivirkninger av denne typen behandling er sjeldne, men det har vært rapportert om at overdoser i verste fall kan lede til dødsfall. En ny kunnskapsoppsummering etterlyser derfor mer kunnskap om bivirkninger, dosering og optimal varighet av denne typen behandling, samt alternativer til kinin i behandling av personer med muskelkramper. Generelt konkluderer forskerne med at forskningen på kinin er mangelfull, men at kinin kan se ut til å dempe graden av muskelkramper.
08.04.2015 - Gå til Cochrane Library
Hvert år 24. mars er det Verdens tuberkulosedag. I Norge er ikke denne sykdommen utbredt, fordi vaksiner gjør at få nordmenn blir smittet. I andre deler av verden er sykdommen utbredt på grunn av manglende vaksine. I tillegg til å innføre vaksinasjonsprogram, er det forsket på om urter kan øke effekten av medisinsk behandling av tuberkulose. Men ifølge forskningen vet man ikke om slik behandling har noen effekt. Denne forskningen på alternativ behandling av tuberkulose, kan du lese mer om under tuberkulose i oversikten vår Sykdommer A-Å.
24.03.2015 - Gå til FN-sambandet
Vi leser mange nyheter om at D-vitamin er viktig for kroppen og at mangel på det såkalte ‘solskinns-vitaminet’ kan ha en negativ effekt på helsa. Nå antyder en stor dansk studie at også for høye nivåer av D-vitamin kan være skadelig. Forskere i Danmark har undersøkt mengden D-vitamin i kroppen til over 16 000 dansker, like etter at de døde. De konkluderer med at det er sammenheng mellom for lave nivåer av D-vitamin og dødelighet, men også at for høye nivåer kan gi økt fare for dødelig slag eller infarkt.
17.03.2015 - Gå til Science Newsline
En vurdering av tre befolkningsstudier tyder på at nøtter kan ha sammenheng med risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Vurderingen er basert på tre befolkningsstudier med over totalt 200000 personer fra Amerika og Kina. Studiene tok spesielt for seg personer med lav sosioøkonomisk status (lav utdanning og inntekt, samt yrker med lav status). Mer forskning er imidlertid nødvendig for å kunne si noe sikrere om effekten av nøtter mot risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer.
03.03.2015 - Gå til JAMA Internal Medicine
Et stoff som finnes i hvitløk kan brukes som støttebehandling ved cystisk fibrose, antyder en ny studie fra University of Edinburgh. Ifølge studien kan høye doser av stoffet allicin drepe bakterier som forårsaker livstruende lungeinfeksjoner hos personer med denne sykdommen. En av lederne for studien sier det er behov for mer forskning på denne virkningen av allicin.
27.02.2015 - Gå til Science Newsline