Du er her: Forsiden / Aktuelt / NIFAB

Case-rapport: Akupunktur mot frostskader hos norsk soldat

Soldat mottok akupunktur etter forfrysning av hender.

Er alternativ behandling farleg for born?

Hvis foreldra sitt høve til å gje born alternativ behandling vert innskrenka utan at det er tilstrekkelig basert på fakta, kan slik behandlingspraksis gå enno meir «under radaren».

Fruktsteiner - sunt eller farlig?

Mange spiser fruktfrø i håp om at det skal forbedre helsen.

Presenterer bruk av folkemedisin i utvalgte kommuner

Forskerne Agnete Kristoffersen, Trine Stub, Marita Melhus og Ann Ragnhild Broderstad har sett på i hvilken grad samisk folkemedisin benyttes i utvalgte, nordnorske kommuner. Artikkelen ble nylig publisert i journalen «BMC - complementary and alternative medicine.»

NAFKAM undersøker bransjens selvjustis ved alternativ behandling av barn

Har organisasjonene regler og rutiner for å beskytte de yngste pasientene sine?