Du er her: Forsiden / Aktuelt / NIFAB

Ny studie: - Sikkerheten er viktigere enn effekten

Kartlegger holdninger og kunnskap om alternativ behandling.

Styrer pasientsikkerheten lovgivningen på alternativ behandling?

Lovverket er svært ulikt fra land til land i Europa.

Case-rapport: Akupunktur mot frostskader hos norsk soldat

Soldat mottok akupunktur etter forfrysning av hender.

Er alternativ behandling farleg for born?

Hvis foreldra sitt høve til å gje born alternativ behandling vert innskrenka utan at det er tilstrekkelig basert på fakta, kan slik behandlingspraksis gå enno meir «under radaren».

Fruktsteiner - sunt eller farlig?

Mange spiser fruktfrø i håp om at det skal forbedre helsen.