Du er her: Forsiden / Aktuelt / Skandinaviske

Skandinaviske

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra media i Norge, Sverige og Danmark. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Sporstoffet selen finnes i en rekke matvarer og i kosttilskudd og er et viktig næringsstoff for kroppen vår. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag fra Mattilsynet derfor nylig vurdert totalt inntak av selen i den norske befolkningen, både i form av mat og som kosttilskudd, og foreslått 300 µg/dag som øvre tolerabelt inntaksnivå for voksne. Dagens tillatte innhold i kosttilskudd utgjør 100 µg/dag.
På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sett på nordmenns inntak av kalium. Det er ikke vist at inntak av kalium gjennom mat og drikke har negative konsekvenser på friske menneskers helse. Kosttilskudd med høy konsentrasjon av kaliumklorid kan derimot medføre for høyt nivå av kalium i blodet, noe som gir risiko for økt dødelighet. Likevel vurderes risikoen som liten, og VKM foreslår derfor en øvre veiledende grense på kaliumnivå i kosttilskudd på 3000 mg per døgn for voksne.
Det er langt fra alltid at kosttilskudd og naturlegemidler inneholder de aktuelle urtene eller mengden som er oppgitt i pakningsvedlegget. En ny metode for DNA-analyse gjør det nå lettere å sjekke innholdet i kosttilskudd og naturlegemidler. Forskere ved Naturhistorisk museum i Oslo har ved hjelp av den nye metoden analysert produkter fra 78 ulike land og funnet at det er lett for forbrukere å bli lurt.
08.05.2017 - Gå til Forskning.no
Fra 1.7.2017 er det kun tillatt å omsette homøopatiske legemidler som er oppført på Legemiddelverkets liste. Fram til samme dato kan samtlige homøopatiske legemidler omsettes med dagens betingelser.
30.03.2017 - Gå til Statens legemiddelverk
Hvorvidt man bør tilskudd av antioksidanter som et tillegg til kreftbehandling, har lenge vært omstridt. Ifølge en ny svensk studie kan tilskudd av antioksidanter se ut til å kunne øke spredningen av føflekkreft (malignt melanom). Forskerne tror dette kan være overførbart også til andre krefttyper.
08.10.2015 - Gå til Dagens medicin
En gjennomgang av 14 internasjonale smertestudier viser at mindfulness kan være til nytte for pasienter med kroniske smerter. Ifølge forskningen ble ikke smerteintensiteten mindre for smertepasienter som bruker mindfulness, men metoden økte livskvaliteten deres.
Undersøkelser har vist at tre typer kosttilskudd av fiskeolje inneholder miljøgifter over grenseverdi. Les nærmere informasjon hos matportalen.no.
29.06.2015 - Gå til matportalen.no
Noen studier har antydet at massasje kan forhindre liggesår. Men ifølge en ny kunnskapsoppsummering i The Cochrane Library, som har vurdert forskningen på området, finnes det ikke studier som er gode nok til å vurdere om behandlingen har effekt eller ikke.
19.06.2015 - Gå til The Cochrane Library
En tablett B-vitamin to ganger om dagen ser ut til å redusere tilbakefall av såkalt ikke-melanom hudkreft med 23 prosent, i følge en australske studie. Hudkreft blir stadig vanligere på verdensbasis. I Australia, hvor studien er gjennomført, får over halvparten av befolkningen hudkreft i løpet av livet.
02.06.2015 - Gå til Dagens Medicin
I markedsføringen av kosttilskuddene More Man og More Woman, hevdes det at produktene vil gjøre deg henholdsvis mer maskulin eller mer feminin. Nå viser analyser Legemiddelverket har gjort, at de to produktene er identiske. - Bløff at de er tilpasset kvinner og menn, sier analyseansvarlig.
26.03.2015 - Gå til Legemiddelverket