Du er her: Forsiden / Aktuelt / Skandinaviske

Skandinaviske

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra media i Norge, Sverige og Danmark. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Legene ved Lillehammer sykehus kobler nyresvikt hos en ungdom til høyt inntak av en populær energidrikk, og advarer nå barn og ungdom mot ukritisk inntak av slik drikke. –Man har sett en økende trend av inntak av energidrikk blant barn og ungdom, og vi vet at dette markedsføres i utstrakt grad. Slike energidrikker brukes ofte i forbindelse med datatilstelninger og idrettsarrangementer, og vi synes det er bekymringsfullt, påpeker legen. -For oss, som helsepersonell, er det viktig å få frem at energidrikk kan ha potensielle helseskadelige effekter. Vi får inntrykk av at informasjonen som når fram til barn og ungdom angående energidrikk er ubalansert, sier legen. Det er rapportert i internasjonal litteratur om hendelser med alvorlig sykdom og død hos ungdom etter inntak av energidrikk, og Folkehelseinstituttet har tidligere advart barn å drikke slik drikke.
20.03.2014 - Gå til Gudbrandsdølen Dagningen
En pasient har i om lag to måneder brukt gurkemeiepreparatet “Curcumin”, og i løpet av denne perioden utviklet leverskaden akutt hepatitt. Pasientens lege har tatt kontakt med Regionale legemiddelinformasjonstjeneste (RELIS) med spørsmål om skaden kan skyldes gurkemeie. «Vi kan ikke utelukke at pasientens hepatitt skyldes inntak av det aktuelle preparatet, enten som følge av gurkemeieekstraktet i seg selv, forurensning eller eventuelle andre ikke-deklarerte innholdsstoffer. Vi oppfordrer om at tilfellet meldes til RELIS som en mistenkt bivirkning, slik at Legemiddelverket eller Mattilsynet kan vurdere om det bør foretas analyse på preparatet», skriver RELIS i sitt svar.
17.03.2014 - Gå til Dagensmedisin.no
Forbrukerombud Gry Nergaard har merket seg uttalelsen fra NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø: «I Norge kan nesten hvem som helst behandle nesten hvem som helst med hva som helst». - Det er et stort paradoks at mens markedsføringen for alternativ behandling er underlagt strengt tilsyn, er det ingen som fører tilsyn med selve utøvelsen. Vi kan gripe inn mot ulovlig markedsføring hvor f.eks. påstander om helbredelse av kreft blir brukt, men det hindrer ikke behandleren i å fortsette sin virksomhet, sier hun.
17.03.2014 - Gå til Aftenposten
-Bruken av mindfulness i psykologi og medisin bygger på vitenskapelige prinsipper og er ikke alternativ behandling, sier psykologiprofessor Per-Einar Binder, som er leder for Institutt for klinisk psykologi ved UiB. -Særlig mot tilbakevendende depresjon foreligger det nå mye forskning som viser at det har god effekt, sier han og legger til at det det er en utfordring at mindfulness av og til overselges som et universalmiddel som hjelper mot alt mellom himmel og jord.
14.03.2014 - Gå til Aftenposten.no
En metallbrikke selges med påstand om å kunne uskadeliggjøre sykdomsfremkallende “informasjon” i maten din. Selgeren snakker om “subtile frekvenser” og at mat inneholder et “informasjonsfelt” som brikkens teknologi kan påvirke. -Tøvete, man skaper et feilaktig inntrykk av at mat inneholder skadelig informasjon, og at man trenger å kjøpe et verktøy for å få den vekk. Det er villedende, sier Mattilsynet. - Dette er bare for drøyt, sier Forbrukerombudet, som nå vil gå nettbutikken nærmere i sømmene.
11.03.2014 - Gå til Dine Penger
Les de nye anbefalingene om kosthold, ernæring, og fysisk aktivitet.
05.03.2014 - Gå til Aftenposten
Et daglig kosthold med grove korn, frukt og grønt og fisk, beskytter mot for tidlig fødsel - selv om den gravide også spiser en del usunn mat.
05.03.2014 - Gå til Forskning.no
Akupunktur er et eksempel på hvordan alternativ medisin kan undersøkes vitenskapelig. Resultatene behager ofte hverken tilhengere eller skeptikere.
03.03.2014 - Gå til Aftenposten
Inntak av nøtter reduserer total dødelighet selv etter justering for kjente risikofaktorer.
28.02.2014 - Gå til Tidsskriftet
Når pasienter opplever oppmuntring og vinner håp, kan de lettere få kontroll med sine sykdommer. Denne «placeboeffekten» viser seg å være et mektig virkestoff i medisinen.
27.02.2014 - Gå til Aftenposten