Du er her: Forsiden / Alternativ behandling ved kreft / Alternativ behandling av alvorlig sykdom

Alternativ behandling av alvorlig sykdom

Oppdatert 20.02.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Norges lover
§ 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser

Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første og andre ledd. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helse- og omsorgstjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-4, 4-5, 4-7 og 4-8 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke sykdommer og lidelser som omfattes av første ledd, og om behandling etter andre og tredje ledd.
Endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).

Kilde: Lov om alternativ behandling

Lovverket knyttet til alternativ behandling kan variere mellom ulike land. På vårt nettsted, CAM Regulation, kan du lese om hvordan ulike behandlinger er regulert 39 europeiske land. Dette er nyttig dersom du for eksempel vurderer å dra på behandlingsreise i Europa.

Oppdatert 20.02.2017