CAM-Cancer

Oppdatert 01.03.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Hva er CAM-Cancer?
CAM-Cancer er et åpent, ikke-kommersielt nettsted som inneholder oppsummert forskning på alternativ behandling brukt ved kreft («CAM» = complementary and alternative medicine). Oppsummeringene på nettstedet skrives og kvalitetssikres av internasjonale eksperter på feltet, gjennom samarbeidet The CAM-Cancer Collaboration. Både samarbeidsgruppen og nettstedet forvaltes av i dag av NAFKAM.

Mål
Målet med forskningsoppsummeringene og nettstedet er å gjøre det lettere for pasienter og helsepersonell å snakke om alternativ behandling ved kreft, ut fra høykvalitets dokumentasjon. CAM-Cancer skal ikke selv påvirke pasientens bruk av slik behandling.

Metodikk
For å lage oppsummeringer av høy kvalitet følges det strenge retningslinjer for litteratursøk, skriveprosessen og fagfellevurderingen før publisering. Dette kan du lese mer om i artikkelen Methodology på cam-cancer.org.  

Nettstedet er internasjonalt sertifisert etter Health On Nets standarder og kvalitetskrav til elektronisk helseinformasjon (HONcode).

Organisasjonstilknytning
Opprinnelig var CAM-Cancer et EU-prosjekt i det 5. rammeprogrammet. Fra 2007 har NAFKAM  forvaltet både nettstedet og samarbeidsgruppen The CAM-Cancer Collaboration.

CAM-Cancer utgjør således en viktig del av NAFKAMs arbeid med å oppsummere forskning, samt å tilby høykvalitets evidensbasert informasjon til helsepersonell verden over om alternativ behandling.

Finansiering
CAM-Cancer er ikke-kommersielt, og mottar ikke finansiering fra alternativbransjen eller institusjoner med interessekonflikt. De viktigste finansieringskilder er for tiden:

Partnere, brukere og anbefalinger
Forskningsoppsummeringene på CAM-Cancer brukes, lenkes til og/ eller anbefales som litteratur på området av blant annet:

Oppdatert 01.03.2017