Aloe vera ved kreft

Oppdatert 29.08.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Aloe vera er en kaktuslignende plante med en lang historie knyttet til medisinsk bruk.
  • Aloe vera gel smøres på huden og brukes mot hudproblemer i forbindelse med stråling.  Det finnes så langt ingen vitenskapelig dokumentasjon på at Aloe vera gel brukt på hud har slik effekt.
  • Aloe vera latex (juice) inntas oralt. Den eksisterende dokumentasjonen av Aloe vera latex brukt i kreftbehandling er ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner.
  • Oral bruk kan forårsake abort hos gravide kvinner.

Aloe vera er et plantemiddel som brukes for et bredt spekter av problemer. Innen kreftbehandling hevdes Aloe vera gel være effektivt for å forebygge eller behandle hudirritasjon etter strålebehandling. Forsøksresultater indikerer imidlertid manglende effekt av dette.

Oral bruk av Aloe vera juice i kreftbehandling har blitt testet, men dokumentasjonen er foreløpig ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner om effekt.

Mange bivirkninger er registrert, men de er vanligvis milde og forbigående. Derimot kan oral bruk hos gravide føre til abort.

Informasjon om originaldokumentet:
Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Aloe vera [online document].http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Aloe-vera. March 20, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Aloe Vera ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

Les også:

Oppdatert 29.08.2017