Du er her: Forsiden / Alternative behandlinger brukt ved kreft / Amygdalin/Laetrile

Amygdalin/Laetrile ved kreft

Oppdatert 22.05.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Amygdalin er en naturlig kjemisk forbindelse som først og fremst finnes i frøene av aprikos, fersken og bitre mandler. Laetrile er et akronym som brukes til å beskrive en renset, halvsyntetisk form av amygdalin.
  • Det er ingen dokumentasjon for at legemidler som inneholder amygdalin har effekt i kreftbehandling.
  • Bruk av Laetrile er forbundet med betydelig risiko.

Amygdalin er en naturlig kjemisk forbindelse som finnes i flere planter. Den er først og fremst funnet i frøene av aprikos, fersken og bitre mandler, men også i planter som limabønner, kløver og sorghum.

Laetrile er et akronym (kommer av ordene LAEvorotatory og mandeloniTRILEt) og betegner en renset, halvsyntetisk form av amygdalin.

Laetrile hevdes å være effektivt i kreftbehandling, med cyanid som den antatt aktive ingrediensen.

Laetrile nådde høyden av sin popularitet i USA på 1970- og 1980-tallet, fram til Food and Drug Administration (FDA) merket det som utrygt etter en fase II-kontrollert klinisk studie i 1982. Studien fant ingen bevis for effekten av Laetrile og trakk frem betydelige bekymringer for sikkerheten ved bruk. Etter gjeldende vitenskapelig forståelse er det ingen bevis for at legemidler som inneholder amygdalin har effekt i kreftbehandling. Basert på denne risikovurderingen og mangelen på bevis for virkningen av amygdalin selv etter tiår med klinisk bruk, konkluderer nyere vurderinger med at dette stoffet ikke bør anbefales i kreftbehandling.

 

Informasjon om originaldokumentet:
Adele Stapf, Helen Cooke, Helen Seers, CAM-Cancer Consortium. Amygdalin/Laetrile [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Dietary-approaches/Amygdalin-Laetrile. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Amygdalin/Laetrile ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 22.05.2018