Aromaterapi ved kreft

Oppdatert 29.05.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Aromaterapi innebærer kontrollert bruk av aromatiske eteriske planteoljer.
  • Det finnes svak og utilstrekkelig dokumentasjon på at aromaterapi kan forbedre generell livskvalitet, samt muligens forbedre fysiske plager som smerte eller utmattelse, og psykiske problemer som angst, depresjon og søvnvansker.
  • Det er ingen klar vitenskapelig dokumentasjon for at aromaterapi brukt over lang tid, har effekt.
  • Aromaterapi er generelt trygt; de største risikoene involverer inntak av større mengder eterisk olje eller bruk av eteriske oljer på huden, noe som kan føre til allergisk kontakteksem.

Aromaterapi, også kalt terapi med eteriske eller flyktige oljer, innebærer kontrollert bruk av eteriske oljer, hvor essensen har blitt trukket ut fra en rekke plantekilder. Aromaterapi gis vanligvis via massasje, inhalering/innånding eller fot- eller kroppsbad.

Det hevdes at bruk av aromaterapi i kreftbehandling kan redusere angst, samt lindre følelsesmessig stress, smerte, muskelspenninger og tretthet hos pasienten. Påstått effekt av visse oljer varierer fra å ‘’gjenopprette harmoni’’ i kroppens energi, endre humør og forbedre den generelle helsen, til mer spesifikke påstander om å redusere kramper og spasmer.

Den nyeste kunnskapsoppsummeringen om emnet (2009) inkluderte seks randomiserte og ikke-randomiserte kontrollerte studier. Oppsummeringen konkluderte med at selv om aromaterapimassasje ikke synes å gi noen langvarig effekt, kan det rapporteres om kortsiktige forbedringer for generelt velvære, angst og depresjon i opptil åtte uker etter behandling. Ytterligere 14 randomiserte og ikke-randomiserte kliniske studier av varierende metodisk kvalitet, viser derimot motstridende resultater. Det er behov for mer konsekvent forskning for å vurdere de langsiktige effektene av aromaterapi for mennesker med kreft.

Selv om eteriske oljer i egnede fortynninger vanligvis har gitt minimalt med uønskede bivirkninger, kan allergiske reaksjoner forekomme med alle oljer. Gjentatt bruk av lavendel- og tetreolje på huden har blitt knyttet til økning av brystkjertelvev hos prepubertale barn. Bivirkningen går over når bruk avsluttes. Reaksjonen kan antyde en sikkerhetsrisiko ved bruk av slike oljer til kreftpasienter med østrogenavhengige svulster.

 

Informasjon om originaldokumentet:
Helen Seers, Katja Boehm, CAM-Cancer Consortium. Aromatherapy [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Aromatherapy. December 5, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på aromaterapi ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 29.05.2018