Biofeedback ved kreft

Oppdatert 30.01.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Biofeedback innebærer bruk av spesielle instrumenterer som hevdes å overvåke, forsterke og gi tilbake informasjon om fysiologiske responser i kroppen, slik at en pasient kan lære å regulere disse responsene.
  • Det er foreløpig mangel på gode kvalitetsstudier av enkeltbehandlinger med biofeedback. Dermed er det heller ikke dokumentert om en slik behandling kan ha effekt eller ikke for kreftpasienter.
  • Bruk av biofeedback er generelt ansett som trygt.

Biofeedback innebærer bruk av instrumenter som hevdes å overvåke, forsterke og gi tilbake informasjon om fysiologiske responser, slik at en pasient kan lære å regulere disse responsene.

Det inngår fem ulike studier i denne oppsummeringen. Noen av studiene antyder at biofeedback kanskje kan redusere smerter, samt kvalme og angst forårsaket av cellegift, men alle disse studiene har betydelige metodologiske begrensninger, og ingen av dem har blitt reprodusert.

Fire av de fem studiene hadde kun tolv deltakere eller færre per gruppe. Den eneste større, velutførte studien fant ingen fordeler ved å bruke biofeedback sammenlignet med bruk av avslapning eller ingen behandling. Dokumentasjonen er dermed for svak og utilstrekkelig til å kunne si om bruk av biofeedback kan ha effekt for personer med kreft eller ikke.

Biofeedback anses å ha få bivirkninger.

 

Opplysninger om originaldokument:
Helen Cooke, CAM-Cancer Consortium. Biofeedback [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Mind-body-interventions/Biofeedback. April 29, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på biofeedback ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

 

Les også:

Oppdatert 30.01.2018