Boswellia ved kreft

Oppdatert 29.08.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Boswellia er en plantefamilie med flere underarter, blant annet mange tropiske trær og busker som vokser i Asia og Afrika. For medisinske formål brukes hovedsakelig harpiksen.
  • Hvorvidt inntak av Boswellia-ekstrakt kan ha effekt på hjernesvulster, væskeansamling i tilknytning til hjernesvulster, hjernemetastaser eller andre krefttyper hos kvinner, menn eller barn, er fortsatt usikkert og udokumentert. Forskningen er mangelfull og utilstrekkelig.
  • Boswellia-syrer er antydet å virke hemmende på cytokrom P450 isoenzym og P-glykoprotein.
  • Bruk av Boswellia-ekstrakt anses som trygt, men bivirkninger som irritasjon i mage-/tarmsystemet og i huden er registrert.

Vekster i Boswellia-familien er trær som vokser i Asia og Afrika. Ekstrakt og syrer fra forskjellige Boswellia-trær selges som kosttilskudd. Boswellia-ekstrakt hevdes å kunne motvirke betennelsesprosesser, redusere væskeansamlinger rundt hjernesvulster, samt hemme utvikling av svulster.

In vitro-studier har antydet at Boswellia-syrer kan virke hemmende på celledeling og betennelser.

Resultatene fra to kliniske studier og to observasjonsstudier (case-serier) tyder på gunstig effekt av Boswellia-ekstrakter på hjerneødem. Funnene er imidlertid svake, og det kan ikke trekkes entydige konklusjoner om hvorvidt det å innta Boswellia-ekstrakter eller Boswellia-syrer har effekt på hjernesvulster hos mennesker eller ikke.

Studier av hvordan legemidler og urter blir tatt opp og skilt ut av kroppen, har antydet at Boswellia-syrer har hemmende effekt på cytokrom P450 isoenzymer, som bidrar til nedbrytning av medikamenter i leveren, og på glykoprotein P. Studiene sier så langt ikke noe om eventuell risiko for interaksjon med andre medisiner hos mennesker.

Bruk av Boswellia-produkter anses i hovedsak for å være trygt. Det er likevel registrert noen bivirkninger av Boswellia-ekstrakter, men disse er forbigående og involverer hovedsakelig mage-/tarmsystemet og huden.

Opplysninger om hoveddokument:
Gabriele Dennert, CAM-Cancer Consortium. Boswellia spp [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Boswellia-spp. July 29, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på boswellia ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

Les også:

Oppdatert 29.08.2017