Du er her: Forsiden / Alternative behandlinger brukt ved kreft / C-vitamin (askorbinsyre)

C-vitamin (askorbinsyre) ved kreft

Oppdatert 24.05.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • C-vitamin (L-ascorbat eller L-askorbinsyre) har blitt brukt til behandling av kreftpasienter. For å oppnå medisinsk konsentrasjon, gis C-vitamin intravenøst.
  • At høye intravenøse doser av vitamin C skal ha en krefthemmende effekt er ikke bekreftet i kliniske studier.
  • Dokumentasjonen som indikerer at C-vitamin gitt intravenøst i høydoser kan forbedre livskvaliteten hos pasienter med langtkommet kreft, er begrenset og utilstrekkelig.
  • Høye intravenøse doser av vitamin C er generelt trygt og forårsaker bare mindre bivirkninger, men bruk er frarådet personer med nyresykdom eller G6PD-mangel. C-vitamin i høydose kan også interagere med standard legemidler i kreftbehandling.

Konsentrasjonen av C-vitamin i kroppen reguleres av opptak i tarmsystemet, opphopning i vev, samt opptak og utskillelse i nyrene. For å oppnå medisinske doser, gis derfor C-vitamin intravenøst.

I forbindelse med kreft er det hevdet at intravenøs høydose med C-vitamin (> 0,5 g per kg kroppsvekt) virker positivt på flere måter: a) vitaminet skader kreftceller, men ikke normalt vev, b) slik behandling forbedrer livskvaliteten for kreftpasienter, c) en oppnår beskyttelse av normalt vev fra skader forårsaket av cellegift, og d) behandlingen forsterker virkningen av stråling og enkelte typer cellegiftbehandling.

Et begrenset antall kliniske fase 1-studier, inkludert kun én kontrollert studie, bekrefter at behandlingen er giftfri. Nevnte studier gir også noen indikasjoner på at behandlingen kan forbedre livskvalitet, men antyder ikke noen tydelig krefthemmende virkning. Flere rapporter av enkelttilfeller peker på at høydoser C-vitamin kan ha en positiv effekt på overlevelsestid, gi bedring av kreftsykdommen, og forbedre livskvalitet.

Vitamin C i høy dose er i hovedsak ikke giftig. Kjente bivirkninger er små og milde. Behandling anses som trygt, så fremt at doser økes gradvis med nøye overvåking av pasienten, og at pasientene ikke lider av nyresykdom eller har G6PD-mangel. C-vitamin kan redusere virkningen av noen former for standard kreftbehandling, men kan også gi en synergieffekt til andre standardbehandlinger.

 

Opplysninger om originaldokumentet:
Luc Geeraert, CAM-Cancer Consortium. Intravenous high-dose vitamin C [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Other-CAM/Intravenous-high-dose-vitamin-C. July 9, 2014.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Intravenøs høydose av C-vitamin ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 24.05.2018