E-vitamin ved kreft

Oppdatert 29.08.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • E-vitamin er en fellesbetegnelse for flere kjemiske forbindelser, hver med sin særegne metabolisme og biologiske aktivitet.
  • E-vitaminforbindelser er fettløselige antioksidanter, og det antas at noen av dem kan ha gunstige egenskaper på kreft.
  • Som et supplement til konvensjonell kreftbehandling kan E-vitamin muligens redusere bivirkninger (dvs. slimproduksjon i munn/svelg, hånd-fot-syndrom og perifer nerveforgiftning) forårsaket av cellegiftbehandling eller stråling.
  • Det er ikke publisert noen kliniske studier som beskriver bruk av E-vitamin som eneste terapi i kreftbehandling.
  • E-vitamin anses å ha svært lav giftighetsgrad og er generelt godt tolerert i lave doser.

E-vitamin er en samlebetegnelse som omfatter flere kjemiske forbindelser både av naturlig art (alfa-, beta-, gamma- og delta-tokoferol, og alfa-, beta-, gamma- og delta-tokotrienol) og syntetisk art (all-rac-alfa-tokoferol), samt estere dannet av disse. Det er antydet at noen former for E-vitamin kan spille en rolle i forebygging og behandling av kreft.

Denne oppsummeringen fokuserer på bruk av E-vitamin i et kreftforløp, det vil si når det brukes som et krefthemmende middel eller for å lindre bivirkninger forårsaket av kreftbehandling. Bruk av E-vitamin i forebygging av kreft er ikke dekket av dette sammendraget.

Det foreligger ingen publiserte kliniske studier som beskriver bruk av E-vitamin som eneste terapi i kreftbehandling.

Tilgjengelige fagfellevurdert klinisk litteratur beskriver bruk av alfa-tokoferol, all-rac-alfa-tokoferol og tokotrienol som komponenter i multivitaminregimer eller blandinger av mikronæringsstoffer, i kombinasjon med ikke-kreftmedisiner eller som tillegg til standard cellegiftbehandling eller stråling.

I fem randomiserte, placebokontrollerte studier på voksne og barn med kreft ble det funnet at bruk av E-vitamin kan forhindre økt slimproduksjon i munn/svelg forårsaket av cellegift eller stråling.

I fem randomiserte, kontrollerte eller placebokontrollerte kliniske studier ble det funnet en reduksjon av forekomsten og alvorlighetsgraden av perifer nerveforgiftning framkalt av taxaner eller platinumbasert cellegift av alfa-tokoferol hos pasienter som brukte E-vitamin.
To andre randomiserte, placebokontrollerte studier bekreftet ikke disse funnene, og dokumentasjonen må dermed anses som usikker og utilstrekkelig.

E-vitamin anses å ha svært lav giftighet og er generelt godt tolerert. Imidlertid bør det utvises forsiktighet ved bruk av høye doser av den naturlige formen alfa-tokoferol til pasienter med hjerte- og karsykdommer eller personer som bruker blodfortynnende medisiner (for eksempel warfarin), og til pasienter med vitamin K-relaterte koagulasjonsforstyrrelser.

Pasienter med redusert helse frarådes daglige doser på 400 IE (= ca 265 mg) eller høyere. Det finnes lite informasjon tilgjengelig om bivirkninger av andre former for E-vitamin.

Opplysninger om originaldokument:
Luc Geeraert, CAM-Cancer Consortium. Vitamin E during cancer treatment [online document].http://cam-cancer.org/The-Summaries/Dietary-approaches/Vitamin-E-during-cancer-treatment. September 30, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på E-vitamin ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

Les også:

Oppdatert 29.08.2017