Du er her: Forsiden / Alternative behandlinger brukt ved kreft / Echinacea / Rød solhatt

Echinacea (rød solhatt) ved kreft

Oppdatert 29.08.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Echinacea urtepreparater fremstilles fra blomsterplantefamiliene Echinacea purpurea, Echinacea pallida og Echinacea angustifolia.
  • Det er forsket på flere potensielle bruksområder av Echinacea i kreftbehandlng, men nåværende dokumentasjon er utilstrekkelig for å støtte disse.
  • Echinacea er generelt godt tolerert, men dens innvirkning på standard kreftmedisiner når slike brukes samtidig, er det hittil lite kunnskap om.

Produkter av Echinacea framstilles av ekstrakter fra blomsterplanter fra artene Echinacea purpurea, Echinacea pallida og Echinacea angustifolia. Ekstrakter trekkes ut både fra roten av planten og fra plantedeler over bakken.

Echinacea har tradisjonelt blitt brukt som urtemedisin til flere formål, spesielt i behandling og forebygging av øvre luftveisinfeksjoner. I forbindelse med kreft hevdes det at den kan stimulere immunsystemet, redusere de negative effektene av cellegift- og strålingsbehandling, samt virke noe krefthemmende.

In vitro-studier har antydet at flere forskjellige bestanddeler av Echinacea har immunstimulerende og krefthemmende virkning. Imidlertid har kliniske studier som undersøker disse effektene vært begrenset på grunn av små utvalg, mangel på en kontrollgruppe eller bruk av kombinasjonsprodukter.

Det er meldt om få bivirkninger etter bruk av Echinacea. De mest rapporterte bivirkningene er uro i mage og tarm, samt utslett. Det foreligger også en teoretisk risiko for at Echinacea kan interagere med immunsuppressive legemidler og forstyrre nedbrytning av medikamenter i kroppen.

Oppsummert er det i dag ikke tilstrekkelig bevis for å støtte eller motbevise påstandene om at rød solhatt kan ha effekt ved kreft.

Opplysninger om originaldokument:
Karen Pilkington, CAM-Cancer Consortium. Echinacea spp [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Echinacea-spp. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Echinacea spp  ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

Les også:

Oppdatert 29.08.2017