Gerson-terapi ved kreft

Oppdatert 29.05.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Gerson-terapi består av en spesiell diett, kosttilskudd og kaffeklyster som sammen skal avgifte og stimulere stoffskiftet i kroppen.
  • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon som støtter påstander om at Gerson-terapien har effekt i forbindelse med kreft.
  • Funn fra forskning tyder på at noen deler av terapien (spesielt kaffeklyster) er potensielt farlige ved overdreven bruk.
  • Gerson-terapien er forbundet med to betydelige risikomomenter: brukere anbefales å stoppe konvensjonelle kreftbehandlinger og metoden mangler dokumentasjon på effekt. Disse momentene oppveier eventuelle fordeler forbundet med Gerson-terapien.

Gerson-terapien bruker et spesielt kosthold, kosttilskudd, samt kaffeklysterer for å «avgifte» og stimulere kroppens stoffskifte. Tilhengere hevder at Gerson-terapien kan balansere nivåene av kalium og natrium i kroppen, fjerne giftstoffer, friske opp leverfunksjonen, samt forbedre den generelle ernæringsstatusen. Dette hevdes videre å være en effektiv behandling for kreft og andre sykdommer.

Tilgjengelig forskning består av en metodisk svak enkeltstudie av retrospektiv art, samt noen pasienttilfeller. Disse gir ingen støtte for at Gerson-terapi kan være effektiv behandling for personer med kreft.

En gjennomgang av noen lovende pasienttilfeller, konkluderte med at det kan se ut til at bruk av metoden kan ha noen positive konsekvenser både fysisk og psykologisk, men disse funnene har ikke kommet til syne i vitenskapelig anerkjent forskning.

Derimot finnes vitenskapelige funn som tyder på at elementer ved Gerson-terapien (spesielt kaffeklyster) er potensielt farlige ved overdreven bruk. I tillegg til dette kan forventninger om tidsbruk, penger og andre ressurser være en ekstrem påkjenning for pasienter som velger å benytte seg av behandlingen.

Den største risikoen er at pasienter frarådes bruk av konvensjonell cellegiftbehandling samtidig som en benytter Gerson-terapien.

 

Opplysninger om originaldokumentet:
Helen Cooke, Helen Seers, CAM-Cancer Consortium. Gerson therapy [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Dietary-approaches/Gerson-therapy. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Gerson-dietten ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 29.05.2018