Ginseng ved kreft

Oppdatert 29.08.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Asiatisk og amerikansk ginseng (Panax ginseng og Panax quinquefolius) er planter som ofte blir brukt til medisinske formål
  • Det er vitenskapelig dokumentert at ginseng hjelper mot kreftrelatert utmattelse
  • Foreløpig funn tyder på at ginseng kan ha effekt mot komplikasjoner ved infeksjoner. Det trengs mer forskning for å kunne si dette sikkert.
  • Dokumentasjonen for at ginseng motvirker kreft eller beskytter mot strålingsrelaterte bivirkninger er svak og utilstrekkelig.
  • P. ginseng og P. quinquefolius ser ut til å være ufarlig

 

Denne oppsummeringen handler om de mest brukte artene i slekten Panax (C. Linnaeus): koreansk eller asiatisk ginseng (Panax ginseng) og amerikansk ginseng (Panax quinquefolius).

Ginseng hevdes å ha en adaptogen virkning, det vil si å hjelpe kroppen å tilpasse seg stress. Ginsenosider, som er steroidglykosider bestående av en sukkerart og en del triterpene, antas å være de viktigste aktive forbindelsene i ginseng.

I tradisjonell medisin er Ginseng brukt som en styrkende og oppkvikkende drikk som skal virke mot utmattelse og svakhet, samt mot nedsatt ytelse og konsentrasjon. I noen land er preparater av asiatisk og amerikansk ginseng tilgjengelige som godkjente legemidler.

Flere randomiserte kontrollerte studier har dokumentert at uttrekk fra begge ginsengartene har effekt mot kreftrelatert utmattelse. Foreløpige funn tyder på at Panax quinquefolius kan ha effekt i forebygging av luftveisinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, men dette er ikke entydig bekreftet.

Det er hevdet at ekstrakter fra ginsengarter kan forlenge overlevelse, ha innvirkning på svulster, redusere bivirkninger av cellegiftbehandling eller øke livskvaliteten for pasienter med kreft. Dokumentasjonen for dette er svak og utilstrekkelig. Ginseng er vanligvis godt tolerert med bare milde og lett reversible bivirkninger.

Opplysninger om originaldokument:
Markus Horneber, CAM-Cancer Consortium. Ginseng (Panax ginseng, P. quinquefolium) [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Ginseng-Panax-ginseng-P.-quinquefolium. October 20, 2014.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Ginseng ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

Les også:

 

Oppdatert 29.08.2017