Du er her: Forsiden / Alternative behandlinger brukt ved kreft / Granateple (Punica granatum)

Granateple (Punica granatum) ved kreft

Oppdatert 29.05.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Granateple (Punica granatum) er en spiselig frukt som i tradisjonell folkemedisin har vært brukt for å behandle en rekke plager.
  • Både juice og ekstrakter fra granateple har blitt sett på i forbindelse med forskning på prostatakreft.
  • Dokumentasjonen for å si noe om eventuell effekt i forbindelse med kreft er utilstrekkelig.
  • Bruk av granateplejuice anses i hovedsak som trygt. Det er begrenset forskning på sikkerhet ved bruk av andre ekstrakter av granateple, men det ser ikke ut til å være alvorlige bekymringer knyttet til bruk i samsvar med ordinære terapeutiske doser.

Granateple (Punica granatum) er en spiselig frukt med opprinnelse i Midtøsten, hvor juicen er allment tilgjengelig gjennom butikker og utsalgssteder. Ulike deler av frukten, inkludert juice, har i tradisjonell folkemedisin vært brukt for å behandle en rekke lidelser.

Juicen og andre ekstrakter av granateple har i prekliniske studier vist tegn til å kunne redusere blant annet betennelser og infeksjoner, samt virke som antioksidant.

Som følge av dette har det vært hevdet at bruk av granateple kan ha gunstig effekt i forbindelse med kreftbehandling, spesielt i forebygging og behandling av prostatakreft, men dette er ikke bekreftet i forskning.

Det er utført få kliniske studier på granateple ved kreft.

En ukontrollert studie antydet gunstig effekt på sykdomsaktiviteten ved prostatakreft i form av å hemme doblingstiden for prostataspesifikt antigen (PSA). Etterfølgende randomiserte kontrollerte studier har ikke vist noen forskjell mellom granateple og placebo, og antagelsen er ikke vitenskapelig bekreftet.

En liten randomisert klinisk studie fant ingen sammenheng mellom inntak av granateple og risikoen for å få brystkreft.

Det er med andre ord utilstrekkelig dokumentasjon fra kliniske studier til å kunne trekke konklusjoner om hvorvidt juice og ekstrakt fra granateple er mulig effektivt i forbindelse med kreft.

Granateplejuice har blitt mye brukt i mange år. Studier med opptil tre års varighet har vist at bruk av granateplejuice ser ut til å være trygt. Et lite antall tilfeller av allergiske reaksjoner og mulig interaksjon med blodfortynnende legemidler er rapportert, men årsakssammenheng er ikke bevist.

Om risiko ved bruk av ekstrakter av granateple er kunnskapen begrenset, men det er ikke knyttet alvorlige bekymringer til sikkerheten ved bruk av i vanlige terapeutiske doser.

 

Opplysninger om originaldokument:
Karen Pilkington, CAM-Cancer Consortium. Pomegranate (Punica granatum) [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Pomegranate-Punica-granatum. March 1, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på granateple ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 29.05.2018