Hvitløk ved kreft

Oppdatert 06.11.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Hvitløk (Allium sativum) er en matvare og et krydder som også har vært brukt til medisinske formål.
  • Hvitløk sies å redusere risikoen for visse kreftformer.
  • Dokumentasjonen for denne antakelsen er motstridende og svak.
  • Alvorlige bivirkninger er ikke kjent, men det foreligger en risiko for interaksjon med kreftmedisiner.

Hvitløk (Allium sativum) er hevdet å kunne forebygge kreft. Funn fra epidemiologiske studier er motstridende, men noen studier tyder på at inntak av vanlig hvitløk kan redusere risikoen for enkelte typer kreft.

Det foreligger svært lite klinisk forskning på hvitløk i forbindelse med kreft, og resultatene av de få studiene som finnes er mangelfulle og utilstrekkelige. Bruk av hvitløk medfører liten risiko for bivirkninger, men det kan forekomme interaksjoner mellom hvitløk og legemidler.

Opplysninger om originaldokument:
Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Garlic (Allium sativum) [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Garlic-Allium-sativum. August 14, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på hvitløk ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer. Oversettelsen er gjort i samarbeid med Kreftforeningen.

Les også:

Oppdatert 06.11.2017