Misteltein ved kreft

Oppdatert 14.06.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Ekstrakt av mistelteinplanten injiseres under huden
  • Flere studier på mennesker viser antydning til styrkende effekt på immunsystemet
  • Forskningen er sprikende, men av over 20 randomiserte, kontrollerte studier viser flertallet at bruk av mistelteinekstrakt ved kreft har positiv effekt på livskvalitet
  • Kun en begrenset mengde dokumentasjon støtter påstanden om at bruk av mistelteinekstrakt forlenger overlevelse
  • Ekstrakt av misteltein anses i hovedsak som trygt

Misteltein (Viscum album) er en giftig urt, og det anbefales ikke å innta misteltein i naturlig form.

Bruk av ekstrakt fra planten misteltein (Viscum album) anses derimot som trygt og er svært populært i kreftpleie, spesielt i Europa. Mistelteinekstrakt injiseres vanligvis under huden. Behandlere hevder at ekstraktet kan forbedre livskvalitet og styrke immunforsvaret.

En oppsummering av 18 kontrollerte kliniske studier (CCT) viser at det er rimelig god dokumentasjon på at mistelteinpreparater kan forbedre livskvaliteten til en pasient som gjennomgår cellegiftbehandling. Sju av 14 kontrollerte kliniske studier viser også forlenget overlevelse. Forskningen er imidlertid sprikende og mangelfull, og det kan dermed ikke trekkes konkrete, entydige konklusjoner om effekt.

Preparater med mistelteinekstrakt er generelt godt tolerert og anses i hovedsak som trygt.

 

Opplysninger om originaldokument:
Mirjam Wuesthof, CAM-Cancer Consortium. Mistletoe (Viscum album) [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/Mistletoe-Viscum-album. January 19, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Misteltein ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 14.06.2018