Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Antioksidanter

Antioksidanter

Oppdatert 12.10.2015
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Virker det?  |  Er det trygt?  |   Bakgrunn  |  Les også  |  Kilder

Innen alternativ behandling inntas antioksidanter gjennom mat og kosttilskudd. Foto: colourbox

Antioksidanter kan tas gjennom mat og kosttilskudd. Foto: colourbox

  • Antioksidanter er stoffer som beskytter kroppen mot celleskader. 
  • Det finnes flere tusen ulike antioksidanter. Kroppen produserer antioksidanter selv.
  • Man kan også innta antioksidanter gjennom mat og kosttilskudd, men man vet ikke om disse har samme gunstige effekter som de vi produserer selv.

Virker det?

7. januar 2013 inneholdt kildene våre følgende oppsummeringer om antioksidanter.
Detaljer finner du ved å klikke på det enkelte bruksområde.

Er det trygt?

Alle som vil, kan tolke symptomer og foreslå bruk av antioksidanter for å motvirke helseproblemer, uten krav til utdanning. Eventuell utdanning innen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Utvis forsiktighet: Det finnes flere tusen antioksidanter, og det er knyttet ulike risikoer til hver enkelt av dem. Her gir vi noen generelle sikkerhetsopplysninger, men poengterer at de ikke favner alle risikoer ved de ulike antioksidantene, eller alle de ulike bruksmåtene.

Innen alternativ behandling anbefales og brukes antioksidanter som et ledd i flere behandlingsformer, både for å forebygge eller kurere sykdom. Da inntas de som mat og kosttilskudd, eller gis som injeksjoner - ofte i doser som er vesentlig høyere enn de vi finner i et normalt kosthold og utenfor maksdosene som er angitt. 

Alle stoffer kan potensielt være giftige, dersom dosene blir høye nok. Brukt som høydoser, kan ethvert stoff som vanligvis regnes som ufarlig bli helseskadelig. Les mer om dette hos Matportalen.no

Trygg bruk: Det regnes som trygt å innta antioksidanter fra råvarer i de mengder man finner i et normalt kosthold.

Generelle forsiktighetsregler

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. 

Gravide og ammende bør ifølge våre kilder generelt utvise ekstra forsiktighet i all bruk av alternativ behandling. Årsaken til dette er at det som regel ikke foreligger informasjon om sikkerhet spesifikt for disse gruppene.

Personer som bruker andre kosttilskudd, urter eller medisiner bør generelt utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av mat, urter og kosttilskudd på grunn av faren for interaksjoner. 

Utbredelse og bruk av alternativ behandling betyr ikke nødvendigvis at det virker og at det er trygt.

Bruk av alternativ behandling bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp.

Vi råder på generelt grunnlag til å velge behandlere som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Hva er antioksidanter?

Det finnes flere tusen ulike antioksidanter. Antioksidanter produseres naturlig i kroppen, og fungerer som et forsvarsverk mot såkalte frie radikaler. Frie radikaler er ustabile molekyler. Disse dannes når kroppen bryter ned mat eller utsettes for ytre påvirkninger som tobakksrøyk, stråling og miljøgifter. Dersom nivået av frie radikaler i kroppen blir for høyt kan det føre til skader på cellene. Tilstanden som da oppstår, kalles ”oksidativt stress”. De antioksidantene vi produserer selv i kroppen, nøytraliserer slike frie radikaler. 

Antioksidanter kan også inntas gjennom mat og kosttilskudd. Grønnsaker, frukt, bær og urter er kjent som rike kilder til antioksidanter. Ellers fins de i matvarer som korn, te, vegetabilske oljer og nøtter. Mange matvarer inneholder flere og ulike typer antioksidanter. I følge Helsedirektoratet kan et enkelt måltid med matplanter inneholde hele 25.000 ulike typer antioksidanter.

Forskere antar at det å spise antioksidanter kan forebygge og behandle sykdom, fordi matvarene som er rike på antioksidanter er forbundet med redusert risiko for kreft, hjerte- og karsykdommer og type2-diabetes. Forskningen har imidlertid ikke avklart hvilke stoffer og mekanismer som gir den gunstige helseeffekten. Selv om forskning viser at frukt og grønt har helseeffekter, kan man altså ikke automatisk si det er skyldes innholdet av antioksidantene i disse råvarene.

Det fins heller ikke solid dokumentasjon på at antioksidanter i kosttilskudd har de samme forebyggende effektene som et sunt kosthold. Tvert i mot, er antioksidanter som betakaroten og vitamin E knyttet til kortere levetid når de inntas som kosttilskudd i doser større enn det som normalt anbefales. Blant forskere hersker det også uenighet om hvorvidt antioksidanter som tilskudd er gunstig eller ugunstig for kreftpasienter. 

Noen antioksidanter brukes også enkeltvis i behandling. NIFAB.no har beskrevet noen av disse. For mer informasjon om effekt og sikkerhet og mulig effekt ved dem, klikk på linkene under:

C-vitamin E-vitamin 

Les også

Kilder

Forskning.no (hentet 18. februar, 2013)

Helsedirektoratet (hentet 18. februar, 2013)

Helsekostopplysningen (hentet 18. februar, 2013)

Legemiddelverket (hentet 18. februar,2013)

Matportalen.no (hentet 18.februar, 2013)

Mattilsynet (hentet 10.januar, 2013)

NCCAM (hentet 18.februar 2013)

NHI (hentet 18. februar, 2013)

Store Norske Leksikon (hentet 18. februar, 2013)

Tidskriftet for den norske lægeforening (hentet 18. februar, 2013)

Oppdatert 12.10.2015