Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Bioresonansterapi

Bioresonansterapi

Oppdatert 09.01.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Virker det?  |  Er det trygt?  |  Bakgrunn  |  Les også  |  Kilder

Sammendrag

Bioresonansterapeuter mener at kroppen sender ut elektromagnetiske signaler med bestemte frekvensmønstre. Foto: Ingun Mæhlum

Bioresonansterapeuter mener at kroppen sender ut elektromagnetiske signaler med bestemte frekvensmønstre. Foto: Ingun Mæhlum

  • Bioresonansterapeuter mener at sykdom skyldes feil i hva de kaller kroppens egne frekvenser. De bruker et elektrisk apparat som de mener kan avdekke og påvirke disse frekvensene, og slik behandle helseplager.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at bioresonansterapi virker.
  • Det foreligger heller ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av bioresonans i kildene våre. 

Virker det?

9. januar 2017 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om bioresonansterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at bioresonansterapi virker.

Er det trygt?

Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bioresonansterapi i kildene våre. Vi kan da ikke si noe om metoden kan regnes som trygg å bruke eller ikke.

Bivirkninger

Det foreligger ikke dokumentasjon i våre kilder på bivirkninger av bioresonansterapi. Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes bioresonansterapi, bør du kontakte lege.

Forsiktighetsregler

Personer med pacemaker bør generelt konsultere sin lege før de benytter seg av bioresonansterapi eller annen behandling som involverer elektromagnetisk stråling.

Bruk av alternativ behandling bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp. Helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Vi råder på generelt grunnlag til å velge behandlere som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Bakgrunn

Bioresonansterapeuter mener at sykdom skyldes feil i det de kaller kroppens egne frekvenser. De bruker et elektrisk apparat som de mener kan avdekke og påvirke disse frekvensene, og slik helbrede sykdom.

Terapeutene mener at kroppen sender ut elektromagnetiske signaler med bestemte frekvensmønstre. Disse signalene er ifølge behandlerne svært svake, men likevel mulige å registrere med apparatet  de kaller en Bicom 2000, eller lignende apparater.

Dette apparatet koples til elektroder som festes på klientens kropp, og i følge behandlerne kan man da måle viktige signaler fra klientens kropp. Bioresonansterapi kan på denne måten minne om undersøkelser på sykehuset med EKG og EEG, hvor man måler signaler fra henholdsvis hjertet og hjernen.

I skarp kontrast til disse undersøkelsene, sier bioresonansterapeutene at de med sitt apparat kan stille diagnose alle steder i kroppen. Terapeutene har en teori om at ulike organer, kroppsdeler, væsker og celler har såkalte signaturfrekvenser. De mener at disse kan avleses med apparatet de bruker.

Bioresonans-terapien hviler også på at apparatet inneholder et filter (såkalt biologisk filter) som terapeutene mener kan fange opp eventuelle disharmoniske eller usunne frekvenser. Terapeutene mener at dette filteret også gjør dem i stand til å kunne se hvor i kroppen problemet ligger.

Ifølge terapeutene kan apparatet deres også brukes til å gi behandling, ved at det hevdes å kunne omforme usunne frekvenser til terapeutisk effektive frekvenser. Dermed mener de at behandling med slike apparater kan gjøre deg frisk. Etter våre kunnskaper er det visstnok bare produsenten som vet hva apparatet gjør når det «analyserer» og «omformer» frekvenser.

Men ifølge terapeutene, virker frekvensene fra apparatet slik at de skaper resonans (gjenklang) i syke deler av kroppen: de mener at syke deler vil begynne å sende ut de samme harmoniske frekvenser som de mottar. Terapeutene mener at dette skjer på samme måte som når frekvensene fra en stemmegaffel smitter over på en pianostreng når den holdes nært strengen.

Det er kjent at bioresonansterapi brukes ved en rekke sykdommer, plager og lidelser som allergi, søvnproblemer, kroniske smertelidelser, utmattelse, stress, hormonplager og psykosomatiske lidelser. Dette må ikke forstås som at bioresonans har effekt ved de tilstander den benyttes ved.

Det finnes ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at man ved bruk av bioresonans og apparatet Bicom 2000 (eller lignende apparater) kan avdekke helseproblemer eller effektivt behandle sykdommer og helseplager.

Bioresonasterapi var kjent tidligere som moraterapi. Metoden ble første gang omtalt i 1977 av den tyske legen og scientologen Franz Morell.

Andre navn: vibrasjonsterapi, moraterapi, bicom 2000
Engelsk navn: Bioresonance, Bioresonance Therapy, Biocommunication, Mora Therapy

Se vårt bildegalleri her

Les også

Kilder

Oppdatert 09.01.2017