Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Diagnosemetoder

Diagnosemetoder

Oppdatert 01.08.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

I alternativbransjen fins det mange påstander som går ut på at behandleren raskt kan finne ut hva som feiler deg, og sette i gang riktig behandling. Men i mange tilfeller mangler det solid vitenskapelig dokumentasjon på at metodene de bruker er egnet til å skille mellom friske personer, og personer som trenger behandling.

Selv om du skulle få en diagnose av en alternativ behandler, betyr det ikke nødvendigvis at diagnosen stemmer, eller at du faktisk trenger behandling. Vi råder deg derfor til å gå til legen din før du går til alternativ behandler, slik at du først får avklart om det feiler deg noe alvorlig. Les mer i vår pasientveiledning.

Under er noen eksempler på alternative diagnosemetoder som har det til felles at de mangler solid vitenskapelig dokumentasjon på at de er egnet til å fastslå sykdom og behandlingsbehov.

Mange alternative behandlere sier at de ikke stiller diagnose. Andre sier at de ikke gir diagnose, fordi de "ikke har lov til det". Det er ikke riktig.

Uansett - så lenge noen spør pasienter hva som feiler dem, eller bruker andre verktøy som grunnlag for å si hva som feiler dem og for behandlingen de gir, regnes det generelt som diagnostikk.

 

Verdt å vite

  • Noen alternative behandlere mener at de kan påvise og behandle helseproblemer som skolemedisinen ikke anerkjenner, og at du derfor bør komme til dem; siden de også kan avgjøre om du eventuelt bør gå til legen for skolemedisinsk behandling. Flesteparten av de vel 8.000 organiserte behandlerne i Norge har imidlertid ikke medisinske kunnskaper på linje med lege. Ingen vet hvor mange uorganiserte alternative behandlere det fins, og hvilke kunnskaper de har.
  • En del alternative behandlere bruker samme betegnelser som man gjør innenfor skolemedisinen, som for eksempel stress, parasitter, sopp og intoleranser for mat. Men de legger ikke nødvendigvis det samme i begrepene og diagnosen som man gjør i helsevesenet, og har ofte ikke brukt forskningsbaserte metoder for å stille diagnosen.
  • Det er ikke uvanlig at et besøk hos alternativ behandler resulterer i mange diagnoser. TV2s forbrukerprogram Helsekontrollen avdekket dette da de i 2017 undersøkte hvordan alternative behandlere tar imot pasienter som er barn.
  • Noen av diagnosemetodene som alternative behandlere bruker, har likhetstrekk med metoder som brukes i skolemedisinen. For eksempel er det ikke uvanlig at også leger ser på en persons tunge, øye, undersøker pulsen, tester musklene eller bestiller en gentest. Men alternative behandlere bruker ofte disse metodene på måter som ikke har samme støtte til å være egnet til å avdekke sykdom.
  • Alternative behandlere bruker også andre betegnelser på helseproblemer enn hva man bruker i skolemedisinen. Diagnoser såsom ubalanse eller blokkering av energi er svært utbredt, og finnes i mange varianter. Eksempler på energisystemer som ifølge behandlerne kan ha blokkeringer eller være i ubalanse, er meridianer og chakraer. Behandlerne beskriver ofte dette som bakenforliggende årsaker til symptomer på sykdom, og at det er disse pasienten kan og bør få behandlet.

Les mer

I artikkelen «Hvordan vurdere informasjon?» kan du lese om hvordan du kan og bør vurdere helseinformasjon.

Oppdatert 01.08.2018