Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Lightning Process

Lightning Process

Oppdatert 29.11.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk som ifølge metodens grunnlegger Phil Parker skal kunne brukes for å bedre helsen og livet ditt ved å tenke positivt. Metoden er beskrevet i selvhjelpsbøker og det finnes kurs hvor det undervises i teorien bak metoden og hvordan bruke teknikken i praksis.

Lightning Process er basert på en teori om at negative tanker og følelser fører til stress, noe som gjør at du kommer inn i en ond sirkel (spiral) som er helseskadelig. Ifølge teorien har den som er syk et valg: Du kan velge om du vil være syk, eller å bli bedre ved å stoppe de negative tankene og følelsene dine, og heller tenke positivt.

Den praktiske delen av Lightning Process kalles «prosessen».  Prosessen innebærer at hver gang du tenker negative tanker eller kjenner på negative følelser, skal du si «stopp» høyt, og understreke dette med ulike håndbevegelser. Du skal også si høyt hva slags tanker og følelser du ønsker å oppnå, og hvordan du skal få til dette. Etterpå skal du forsøke å endre måten du tenker på ved å gjøre andre ting som for eksempel ved å visualisere.

Ifølge instruktører i Lightning Process er metoden mest brukt mot symptomer ved CFS/ME. Instruktørene sier at de også kurser personer med kroniske smerter, bekymring, uro, nedstemthet, frykt, dårlig selvtillit, nedsatt immunforsvar, mageproblemer, intoleranser og andre tilstander som de sier kan skyldes stress.

Virker det?

Man vet at negative følelser og tanker og stress kan påvirke kroppen negativt, blant annet ved at kroppen produserer stresshormoner. Stress er i utgangspunktet en del av kroppens måte å forberede seg på en krevende situasjon. De fleste tåler en god del stress, men over tid kan stress føre til helseproblemer. 

Det er også bred enighet om at bevisstgjøring og endring i hvordan du håndterer situasjonen du er i, kan ha en positiv innvirkning på livet og helsen din. Men et kurs i stressmestring, bevisstgjøring og positiv tenkning, kurerer nødvendigvis ikke noen helseproblemer.

NAFKAM har mottatt rapporter om både bedring og forverring fra norske pasienter som har deltatt på Lightning Process-kurs og brukt dette som selvhjelpsteknikk i etterkant. Ved søk den 12. juni 2018 inneholdt kildene våre  ingen oppsummeringer av forskning på Lightning Process. Det betyr at Lightning Process etter våre kriterier ikke har solid vitenskapelig støtte for sine påstander om at helseproblemer kan behandles effektivt ved bruk av denne selvhjelpsteknikken.

Er det trygt?

Lightning Process innebærer at den som er syk skal ta oppmerksomheten bort fra symptomene og de negative følelsene. Å undertrykke symptomer kan bli en belastning for pasienter, og gjøre at tilstanden forverres. Basert på rapporter fra pasienter, sendte NAFKAM i 2011 rutinemessig varsel til Helsedirektoratet om Lightning Process som en mulig trussel mot pasientsikkerheten.

En annen side ved Lightning Process som kan bli en belastning for pasienten, er hvis denne bruker metoden og ikke blir frisk. Siden Lightning Process er basert på at det er pasientens eget valg om å være frisk eller ikke, vil pasientene kunne oppleve mangelen på bedring som å være deres egen skyld.

Vi anbefaler at du snakker med legen din før du bruker alternativ behandling. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Les også

Kilder

Oppdatert 29.11.2018