Du er her: Nøkkelord
Søk med emneord: kunstterapi
Dette søket er begrenset til nyheter. Resultatet viser ikke 4 treff av andre sider.
Klikk her for å inkludere alle 6 treff.
Type: News

Den svenske regjeringen sa i november ja til prøveprosjektet "Kultur på recept" i Helsingborg.

Type: News

- om alternativ behandling på norske sykehus