Du er her: Nøkkelord
Søk med emneord: teletorg
Dette søket er begrenset til nyheter. Resultatet viser ikke 0 treff av andre sider.
Klikk her for å inkludere alle 1 treff.
Type: News

Uttalelser fra direktør og informasjonssjef i forbindelse med den siste tids medieoppslag om forbønnstjenester via teletorg.