Du er her: Forsiden / Faktaark / Blåbær

Blåbær

Oppdatert 02.11.2016
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Både bær og blader fra blåbærbusken (Bilberry, vaccinium myrtillus) har flere kjente bruksområder, blant annet ved enkelte magelidelser og øyelidelser, og ved høyt blodsukker.

Blåbær. Foto: Flickr av Isfugl med Creative Commons Licenses.

Det finnes imidlertid ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som støtter slik bruk.

Blåbær regnes som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat. Gravide og ammende anbefales ikke å bruke blåbær som medisinsk behandling.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Blåbær inneholder tanniner som kan være betennelsesdempende. Det er mulig at stoffer som finnes i blåbær kan senke blodsukker og kolesterol. Noen forskere mener at flavonoider i blåbær kan forbedre blodomløpet hos personer med diabetes og dermed forebygge skader på netthinnen.

30. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på blåbær ved ulike tilstander:

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
 

Svikt i blodårene

Øyeskaden retinopati

Grønn stær

Intraokulært trykk, forhøyet

Irritabel tarm-syndrom

Menstruasjonssmerter

Metabolsk syndrom

Nedsatt glukosetoleranse

Synstretthet

Vekttap

Alle andre bruksområder

 Nattsyn  

Er det trygt?

Bær fra blåbærbusken regnes som trygt for de fleste. Selv om bær fra blåbærbusken generelt regnes som trygt, er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk av denne urten.

Unngå bruk
Gravide og ammende bør begrense seg til de mengder man vanligvis bruker i mat, og unngå medisinsk bruk av blåbær. Hva som menes med medisinsk bruk er ikke definert nærmere i NIFABs kilder.

Sikkerheten ved bruk av blader fra blåbærbusken er dårlig dokumentert, og bruk anbefales derfor ikke. Personer med kjent allergi mot blåbær eller andre medlemmer av lyngfamilien bør unngå bruk av blåbær.

Drøft bruk med lege
Diabetikere og personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd bør drøfte eventuell medisinsk bruk av blåbær med sin lege.

Bruk av bær og blader fra blåbærbusken bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Bivirkninger

I følge Natural Medicines er det ikke rapportert om bivirkninger av blåbær. Dersom du likevel får bivirkninger ved bruk av blåbær bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er kjent at blåbær også interagerer med enkelte medisiner, urter og kosttilskudd, samt påvirker effekten av enkelte typer medisinske prøver:

Interaksjoner med medisiner

Medisiner Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
Diabetesmedisin Middels Lite sannsynlig D Drøft med lege

Interaksjoner med urter og kosttilskudd
Ingen kjente

Interaksjoner med mat
Ingen kjente

Interaksjoner med medisinske prøver

  • blodsukkermåling
  • MRI-skanning
  • måling av triglyserider

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Vanlig blåbær er bær fra planten Vaccinium myrtillus, som er vanlig i nesten hele Norge. Bærene er kulerunde, velsmakende og, som navnet indikerer, blå av farge. Blåbærbuskens bær og blader er klassifisert som handelsvare og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Historiske kilder tyder på at blåbær ikke har spilt noen sentral rolle som medisinplante, verken i Norge eller i resten av den vestlige verden. Tørkede blåbær har imidlertid vært et populært husråd ved diaré og tarmkatarr, og inntil 1963 var tørkede blåbær et såkalt offisinelt legemiddel, det vil si et standardisert legemiddel tilvirket på apotek.

Norsk navn: blåbær
Latinsk navn: vaccinium myrtillus
Engelske navn: airelle, bilberry,bleaberry, blueberry, huckleberry, hurtleberry, whinberry, whortleberry
Familie: lyngfamilien

Les også

Kilder

Oppdatert 02.11.2016