Du er her: Forsiden / Faktaark / Ginkgo

Ginkgo

Oppdatert 02.11.2016
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Foto: flickr av solylunafamilia med Creative Commons license.

Foto: Flickr av Solylunafamilia med Creative Commons license.

Blader og frø fra ginkgotreet brukes ved rekke tilstander, og oftest ved demens. Noen vitenskapelige undersøkelser har vist lovende resultater ved milde til moderate former for demens, men disse er omstridte.

Ginkgo kan interagere med Ibuprofen. Samtidig bruk frarådes. Ferske ginkgokjerner er giftige og må ikke spises ubehandlet.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Ginkgo inneholder stoffer som synes å forbedre blodsirkulasjonen, noe som kan være gunstig for hjernen, øyne, ører, og beina. Innholdsstoffer i ginkgo later også til å kunne forsinke utviklingen av Alzheimers sykdom.

Ginkgofrø inneholder stoffer som antas å kunne drepe de bakterier og sopper som forårsaker infeksjoner i kroppen. Frøene inneholder også et giftstoff som kan forårsake bivirkninger som kramper og tap av bevissthet.

11. februar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på ginkgo ved ulike tilstander:

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
 

Angst

Demens

Diabetisk retinopati

Fremme kognitiv evne

Grønn stær

Perifer karsykdom

Premenstruelt syndrom (PMS)

Schizofreni

Svimmelhet (vertigo)

Tardive dyskinesier

ADHD

Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)

Allergisk øyekatarr

Bukspyttkjertelkreft

Dysleksi

Eggstokkreft

Endetarm- og tykktarmskreft

Fibromyalgi

Hemoroider

Hjerneslag

Hørselstap

Høydesyke

Livskvalitet hos eldre

Magekreft

Migrene

Nedsatt seksuell tenning (hos kvinner)

Radioaktiv stråling (redusere skader)

Raynauds fenomen

Vitiligo

Alle andre bruksområder

Astma

Hjerte- og karsykdom

Hukommelsessvikt (aldersrelatert)

Høyt blodtrykk

Kokainavhengighet

Multippel sklerose (MS)

Seksuelle funksjonsforstyrrelser (forårsaket av antidepressiva)

Vinterdepresjon

Øresus (tinnitus)

 

Er det trygt?

Foto: Flickr av Solylunafamilia med Creative Commons license.

Foto: Flickr av Solylunafamilia med Creative Commons license.

Medisinsk bruk av standardiserte ginkgoekstrakter regnes generelt som trygt. Likevel er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av denne urten.

Unngå å bruke ginkgo i rå tilstand. Planten er giftig, og kan ved feilaktig bruk gi alvorlige bivirkninger. Ginkgokjerner kan være giftige også etter at de er stekte.

Gravide bør unngå å bruke ginkgo fordi urten kan virke blodfortynnende og forlenge blødningstiden etter fødsel. Det er også en teoretisk mulighet for at ginkgo har hormonelle effekter som kan fremprovosere fødsel.

Ammende og barn under 12 år bør ikke bruke ginkgo fordi man vet for lite om sikkerheten ved bruk av urten for disse gruppene.

Andre grupper som bør unngå å bruke ginkgo er personer som har hatt epileptiske anfall eller krampeanfall og personer med blødningsforstyrrelser.

Personer med kjent allergi for ginkgo eller andre urter i tempeltrefamilien bør unngå bruk. Det samme bør man om man er allergisk mot giftsumak, parykkbusk, mangoskall eller cashewskallolje.

Følgende grupper bør drøfte eventuell medisinsk bruk av ginkgo med lege: Diabetikere, kvinner som forsøker å bli gravide, samt personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Bivirkninger

Selv om man bruker ginkgobladekstrakter i anbefalte doser, kan de medføre uro i mage og tarm, hodepine, svimmelhet, hjertebank, forstoppelse og allergiske hudreaksjoner.

I større doser kan ginkgo gi alvorlige allergiske reaksjoner i slimhinnene, føre til rastløshet, diaré, kvalme, oppkast, tap av muskeltonus, samt generell svakhet. 

Ginkgo er også knyttet til økt risiko for blåmerker og blødninger, blant annet til spontane hjerneblødninger og blødninger bak øyet. Man knytter også ginkgo til økt blødning etter operasjoner.

Ved inntak på mer enn 8-10 stykker per dag kan stekte ginkgokjerner lede til pustevansker, svak puls, epileptiske anfall, krampeanfall, bevisstløshet og sjokk. Inntak av ferske ginkgokjerner kan lede til anfall og i verste fall død.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir langvarige, alvorlige eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er også kjent at ginkgo interagerer med flere medisiner, herunder Ibuprofen samt andre urter og kosttilskudd - i ulik alvorlighetsgrad:

Interaksjoner med legemidler

Legemiddel Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
Alprazolam Lav Trolig B Drøft med lege
Antikoagulant/ platehemmende Høy Trolig D Unngå bruk
Antikonvulsia Høy Mulig D Drøft med lege
Buspirone (angstdempende) Høy Lite sannsynlig D Drøft med lege
CYP1A2-substrater Middels Mulig B Drøft med lege
CYP2C19-substrater Middels Trolig B Drøft med lege
CYP2C9-substrater Middels Mulig D Drøft med lege
CYP2D6-substrater Middels Mulig B Drøft med lege
CYP3A4-substrater Middels Mulig B Drøft med lege
Diabetesmedisin Middels Mulig B Drøft med lege
Efavirenz (HIV-medisin) Middels Mulig D Drøft med lege
Epilepsimedisiner (anfallsdempende) Høy Mulig D Drøft med lege
Fluoksetin (Prozac) Høy Lite sannsynlig D Drøft med lege
Hydroklorotiazid Lav Lite sannsynlig D Drøft med lege
Ibuprofen Høy Trolig D Unngå bruk
Omeprazol Lav Mulig B Drøft med lege
Trazodon Høy Mulig D Drøft med lege
Warfarin Høy Sannsynlig D Unngå bruk

Interaksjoner med urter og kosttilskudd:

Urter som virker blodfortynnende (antikoagulerende) og platehemmende, som kvann, rødrotsalvie, hvitløk, ingefær, Panax ginseng, andre ginkgopreparater med flere.

Urter og kosttilskudd som virker dempende på epileptiske/ krampeanfall.

Ginkgo i kombinasjon med johannesurt og enkelte legemidler har vært rapportert å gi hypomani (lettere form for oppstemthet) hos enkelte pasienter med depresjon. Hvorvidt ginkgo alene eller i kombinasjon med kun johannesurt kan gi hypomani er ikke vitenskapelig dokumentert.

Interaksjoner med mat
Ingen kjente

Interaksjoner med medisinske prøver
Ingen kjente

Statens legemiddelverk oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. Dette er spesielt viktig da ginkgo kan bidra til økt blødning etter operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Ginkgotreet er en av de eldste tretypene i verden. Fossile funn viser at planteslaget har vært nærmest uforandret i 200 millioner år.

Ginkgotreet kan bli opp mot 40 meter høyt og nærmere 2000 år gammelt. Barken er grå, korkaktig, furet og avskallende i fine flak. Planten har vifteformede blader som er lysegrønne i vekstsesongen og smørgule om høsten.

De eldste og største trærne finner vi i Kina, Korea og Japan. Ginkgo finnes også plantet flere steder rundt om i verden. Her i Norge trives trærne best i de sørlige delene av landet.

Ginkgo er oppført på Urtelisten som et ikke-reseptpliktig legemiddel.

I kinesisk medisin har man brukt ginkgo som legeplante i årtusener, mens planten skal ha blitt innført til Europa tidlig på 1700-tallet.

Ginkgo har tradisjonelt blitt brukt ved en rekke plager og tilstander som astma, bronkitt, trøtthet og øresus (tinnitus).

Andre norske navn: tempeltre, sølv-aprikos, andefot-tre, fossiltre
Engelsk navn: Gingko, Maidenhair
Latinsk navn: Ginkgo Biloba
Familienavn: Ginkgoaceae (Tempeltrefamilien)

Les også

Kilder:

Oppdatert 02.11.2016