Du er her: Forsiden / Faktaark / Grønn te

Grønn te

Oppdatert 18.04.2017
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

Grønn te er mest vanlig som drikke Foto: iStockphoto

Grønn te er mest vanlig som drikke Foto: iStockphoto

Grønn te er kjent brukt for å prøve å forebygge og kurere en rekke sykdommer, blant annet kreft. Grønn te har trolig oppkvikkende effekt, og ser ut til å virke forebyggende på forskjellige kreftformer. I moderate mengder regnes grønn te som trygt for de fleste, men det er flere grupper som bør være forsiktige.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Grønn te innholder antioksidanter av typen polyfenoler. De antas være de viktigste virkestoffene i grønn te, og forskere mener at polyfenoler kan gi flere positive effekter i menneskekroppen. Et bestemt polyfenol som kalles EGCG regnes for å ha særlig god effekt. Derfor er det gjerne disse som hentes ut og brukes som konsentrerte ekstrakter i kosttilskudd. Polyfenoler antas blant annet å kunne forhindre betennelser og hevelser, beskytte brusk mellom knokler, og hindre slitasje på ledd.

De ser også ut til å kunne beskytte mot HPV-infeksjoner (humant papillomavirus) og redusere veksten av unormale celler i livmorhalsen (celleforandringer). Hvordan polyfenoler skal kunne ha denne effekten, har man imidlertid ikke funnet noen vitenskapelig forklaring på. Noen typer grønn te inneholder også mellom 2-4 prosent koffein, som er kjent for å virke oppkvikkende. Koffein antas også å stimulere nervesystemet, hjertet og muskler ved å øke utslipp av kjemikalier i hjernen som vi kaller ”signalstoffer”.

Den 11.10.2016 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på grønn te ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
 

Beinskjørhet

Celleforandring (dysplasi, som følge av HPV-infeksjon/kjønnsvorter

Forebygging av eggstokkreft, 
livmorkreft 

Hjerteinfarkt, forebygging

Hyperlipemi (for høyt innhold av fettstoffer i blodet)

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Kjønnsvorter

Lavt blodtrykk (hypotensjon)

Leukoplaki (fortykkelse på slimhinner i munnen)

Oppmerksomhet og årvåkenhet

Parkinsons sykdom

 

   

Det er i tillegg gjort en rekke oppsummeringer av forskningen på grønn te, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke:
Akne (kviser), Amyloidose, depresjon, diabetes, fertilitet (fruktbarhet), forebyggende mot andre krefttyper enn eggstokk- og livmorkreft, forkjølelse/ influensa, fotsopp, hjerneslag, hjerte/ karsykdom, høysnue/ pollenallergi, høyt blodtrykk (hypertensjon), ikke-alkoholisk fettleversykdom, lungebetennelse, metabolsk syndrom, oppmerksomhet og årvåkenehet, overvekt, rynker, stress, smerter etter fjerning av jeksler, tannkjøttsykdom, ulcerøs kolitt, økt oksygenopptak mm hos idrettsutøvere, samt øvre luftveisinfeksjoner.

Denne artikkelen viser status på oppsummert forskning i våre kilder pr dato for oppdateringen. Det kan finnes flere medisinske bruksområder og/ eller oppsummeringer av forskningen enn de som vises her. Les mer om dette her .

Er det trygt?

Grønn te lages av busken Camellia sinensis Foto: iStockphoto

Grønn te lages av busken Camellia sinensis Foto: iStockphoto

Vi bruker Natural Medicines som kilde til informasjon om sikkerhet ved bruk av urter og kosttilskudd.

Grønn te regnes som trygt når det drikkes av voksne i moderate mengder, og når det brukes på huden på tradisjonell måte (se bruksmåter over). Selv om grønn te generelt regnes som trygt, er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av denne urten.

Unngå bruk

Både som drikke og ekstrakt inneholder grønn te ofte koffein. Det anbefales generelt at man unngår store mengder koffein over tid. Vår kilde Natural Medicines anbefaler maks fem kopper grønn te per døgn.

Barn, gravide og ammende bør på generelt grunnlag unngå koffein i store mengder, og derav også grønn te. Også personer med svekket leverfunksjon og personer med høyt blodtrykk generelt bør unngå å bruke grønn te.

Norske helsemyndigheter har derfor laget egne retningslinjer om koffein for disse gruppene:

For gravide og ammende anbefaler de å ikke drikke mer enn 3-4 kopper koffeinholdig te daglig.

For barn og ungdom anbefaler de å ikke mer enn 2,5 mg per kilo kroppsvekt per dag. (En desiliter te antas å inneholde 26 mg koffein).

Å drikke store mengder grønn te bør også unngås under amming.

Personer som er allergiske mot koffein, tannin eller planter i Theaceae-familien bør unngå å bruke grønn te generelt.

Drøft bruk med lege

Når grønn te brukes medisinsk er det ofte som kosttilskudd, og da som ekstrakter av planten. Disse inneholder store mengder aktive innholdsstoffer, og kan gi flere bivirkninger som ikke er knyttet til grønn te som drikke. Derfor anbefales det at man alltid drøfter medisinsk bruk av grønn te som kosttilskudd med lege. Særlig gjelder dette personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Drøft også med lege dersom du har en av følgende plager eller sykdommer og vurderer å bruke grønn te i store mengder, som drikke eller som kosttilskudd: Jernmangel (anemi), nerver, blødninger, hjertesykdommer, diabetes, diare, grønn stær, irritabel tarm eller beinskjørhet (osteoporose).

Bivirkninger

 Å innta grønn te i store mengder som te eller som ekstrakt kan gi en rekke bivirkninger, som diaré, kvalme, oppkast, luftsmerter og oppblåst mage. Det kan også føre til at sentralnervesystemet stimuleres, og gi bivirkninger som svimmelhet, søvnløshet, tretthet, uro, skjelving, rastløshet og forvirring.

Forskere mener at grønn te kan føre til skade på leveren hos enkelte. Spesielt gjelder dette om man bruker kosttilskudd som er basert på ekstrakter av grønn te.

Store doser koffein kan føre til uregelmessig hjerterytme, magesyre, høyt blodsukker og ketose (økt mengde ketoner i blodet). Andre symptomer er hodepine, angst, øresus, for lavt nivå av kalium i blodet, hyperventilering, og brystsmerter.

Hos gravide overføres koffeinet i grønn te til fosteret via morens blod. Dette har vært forbundet med nedsatt fødselsvekt, for tidlig fødsel og abort. Man mener også at koffein påvirker nivået av folat, som er en viktig byggesten i fosteret. Hos ammende overføres koffein via morsmelken, og dette har vært forbundet blant annet med ulike mageproblemer, uro, svekket jernopptak og blodmangel hos barnet.

Koffein i grønn te kan forverre søvnforstyrrelser hos pasienter med AIDS (immunsviktsyndrom)

Kjente allergiske reaksjoner på grønn te inkluderer hoste, pustevansker, bevisstløshet, og astma. Fra produksjonen er det kjent at eksponering for støv fra grønn te også kan forårsake allergi som kløe i nese, astmatiske symptomer og i sjeldne tilfeller også allergisk sjokk (anafylaksi).

Å smøre ekstrakter av grønn te på livmorhals eller underlivet kan føre til betennelse, kløe og svie.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er kjent at grønn te kan interagere med flere medisiner, andre urter og kosttilskudd, samt resultatet av enkelte typer medisinske prøver:

Interaksjoner med medisiner

Medisiner Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
Adenosin (hjertemedisin) Middels Mulig B Drøft med lege
Alkohol Lav Mulig D Drøft med lege
Amfetamin  Høy Trolig D Unngå bruk
Blodfortynnende  Høy Lite sannsynlig D Drøft med lege
Diabetesmedisin Middels Lite sannsynlig B Drøft med lege
Adrenerge betareseptor-antagonister Lav Trolig D Drøft med lege
Proteasomhemmere (borholdig og syrebasert kreftmedisin) Høy Mulig D Drøft med lege
Bortezomib (kreftmedisin) Høy Mulig D Drøft med lege
Cimetidin (magesårmedisin) Lav Sannsynlig B Drøft med lege
Klozapin (gis ved schizofreni) Høy Mulig B Drøft med lege
Kokain (brukes bla i lokalbedøvelse) Høy Trolig D Unngå bruk
Prevensjonsmidler Lav Trolig B Drøft med lege
Dipyridamol (blodfortynnende) Middels Trolig B Drøft med lege
Disulfiram (gis ved alkoholisme) Lav Trolig B Drøft med lege
Efedrin (gis ved astma, høysnue, hoste etc) Høy Trolig D Unngå bruk
Østrogen Lav  Trolig B Drøft med lege
Flukonazol (gis ved soppinfeksjoner) Lav  Mulig  B Drøft med lege
Fluvoksamin (gis ved tvangslidelser og alvorlig depresjon) Lav Trolig D Drøft med lege
Medisiner med leverskadende virkning Høy Lite sannsynlig D Drøft med lege
Litium (brukes ved psykiske lidelser) Middels Trolig D Drøft med lege
Meksiletin (hjertemedisin) Lav Mulig B Drøft med lege
MAO-hemmere (brukes ved depresjoner) Høy Mulig D Drøft med lege
Nikotin Middels Trolig D Drøft med lege
Pentobarbital (Barbiturat) Middels Mulig B Drøft med lege
Fenylpropanolamin (slimhinneavsvellende) Middels Trolig B Drøft med lege
Kinolon (antibiotika) Lav Trolig B Drøft med lege
Riluzol (brukes ved ALS) Middels Mulig D Drøft med lege
Terbinafin (medisin mot sopp) Lav Mulig B Drøft med lege
Teofyllin (Astmamedisin) Middels Trolig B Drøft med lege
Verapamil Middels Mulig D Drøft med lege
Warfarin Høy Lite sannsynlig D Drøft med lege

Interaksjoner med urter og kosttilskudd

 • Urter og kosttilskudd som påvirker blodets evne til å levre seg, som for eksempel kvann, nellik, hvitløk, ingefær, ginkgo, Panax ginseng, efedra og kreatin.
 • Bitterappelsin
 • Urter og kosttilskudd som inneholder koffein, som for eksempel sort te, oolong te og guarana.
 • Folsyre
 • Urter og kosttilskudd som som kan føre til skade på leveren, eksempelvis agurkurt.
 • Jern

Interaksjoner med mat

 • Jern: grønn te ser ut til å virke hemmende på opptaket av jern i kroppen.
 • Melk: Melk synes minske noen av effektene grønn te har på hjerte og kar, og hemme opptaket av antioksidanter.

Interaksjoner med medisinske prøver

Grønn te kan påvirke medisinske prøver og målinger som:

 • 5HIAA-nivå i urinprøver
 • Blødningstid
 • Dopamin-skanning(catecholamin)
 • Kreatin-nivå i urinprøver
 • Dipyridmol thallium skanning
 • Ferritin-målinger
 • Blodsukkermålinger
 • Målinger av jern-nivået.
 • Melkesyre (laktat) i blodet
 • Tester av leverfunksjon
 • Nevroblastom-prøver
 • Stressekkokardiografi
 • Feokromocytom-test
 • Lungefunksjonsprøver
 • Urinsyreprøver
 • Teofyllin-nivå i blodprøver
 • Vaniljemandelsyre-nivå (VMA) i urintest

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

De ulike te-sortene grønn te, oolong te og sort te lages alle av tørkede blader fra busken Camellia Sinensis. Det særegne ved grønn te er at den ikke er gjæret, slik sort te og oolong te er.

Under produksjonen av grønn te stopper man gjæringsprosessen ved å dampe bladene umiddelbart etter at de er plukket. Deretter rulles og tørkes de i sola eller over varme. På denne måten ivaretar man et høyt innhold av polyfenoler. Polyfenoler antas å ha flere positive helseeffekter, og gjør grønn te spesielt attraktiv til medisinsk bruk.

Camellia sinesis-busken vokser vilt i Sørøst-Asia, Japan og Kina. Både her og i flere andre land som India og Sri Lanka dyrkes busken for å brukes i teproduksjon. De største produsentene av grønn te finner vi i Kina og Japan.

Grønn te inntas som drikke, som del av matvarer og som bearbeidet ekstrakt i ulike kosttilskudd. Grønn te omsettes reseptfritt, og kan kjøpes på butikker, apotek og helsekostforretninger i Norge.

Grønn te brukes også på huden på ulike måter, ved at teposer legges direkte på huden eller ved at det smøres på huden som en del av ulike hudprodukter.

Grønn te er kjent fra lang tid tilbake. I utgangspunktet ble den drukket som medisinsk drikk, mellom annet som oppkvikkende middel.

Grønn te brukes i dag av mennesker verden over, både som leskedrikk og som medisinsk drikk. Les også vår artikkel om grønn te brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Engelske navn: Green tea, Chinese tea, Japanese tea
Latinske navn: Camellia sinensis, Thea sinensis
Familienavn:Theaceae
Slektsnavn: Camellia

Les også

Kilder

Oppdatert 18.04.2017