Du er her: Forsiden / Faktaark / Haibrusk

Haibrusk

Oppdatert 13.10.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Haibrusk er mest kjent brukt ved ulike former for kreft. Forskningen viser imidlertid ikke effekt ved kreft eller andre helseproblemer.

Selv om bruk av haibrusk ser ut til å være trygt, er ikke sikkerheten godt nok dokumentert til at det kan anbefales for folk flest.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Haibrusk inneholder stoffer som kan hindre dannelsen av nye blodkar (angiogenese), noe som er en forutsetning for kreftsvulster skal vokse.

27.01.2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på haibrusk ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
    Kreft  

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på haibrusk, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder haibrusk brukt ved:
AMD (øyesykdom), psoriasis, slitasjegikt (osteoartrose).

Er det trygt?

Haibrusk ser ut til å være trygt når det spises og smøres på huden i passe mengder. Men sikkerheten er ikke godt nok dokumentert til at medisinsk bruk av haibrusk kan anbefales for folk flest.

Det finnes ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å si noe om sikkerheten ved andre former for medisinsk bruk av haibrusk.

Unngå bruk
Gravide og ammende bør unngå å bruke haibrusk fordi man vet for lite om sikkerheten ved bruk av haibrusk for disse gruppene. Personer med høyt nivå av kalsium bør også unngå å bruke haibrusk.

Vår kilde nevner også at man bør unngå å bruke haibrusk dersom man er allergisk mot haibrusk eller noen av innholdsstoffene i haibrusk. Man bør også unngå haibrusk dersom man har eller har hatt en hjerte – og karsykdom.

Drøft bruk med lege
Alle som vurderer å bruke haibrusk bør drøfte dette med lege.

Bivirkninger

Bruk av haibrusk kan gi bivirkninger som blant annet smaksforstyrrelser, kvalme, oppkast, fordøyelsesplager, lavt blodtrykk, svimmelhet, høyt blodsukker, lavt blodsukker, høyt innhold av kalsium i blodet, nedsatt følsomhet i huden, unormal rødhet i huden (erythem), hevelser, generell muskelsvakhet, utmattelse og svekket yteevne.

Bruk av haibrusk kan også gi tegn på akutt leverbetennelse, inkludert gulsott (gulning av øyne), feber, smerter i øvre høyre side av magen, og økt nivå av leverenzymer.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er kjent at haibrusk interagerer med visse urter og kosttilskudd, enkelte former for mat, samt påvirker resultatet av enkelte typer medisinske prøver:

Interaksjoner med medisiner
Ingen kjente

Interaksjoner med urter og kosttilskudd
Kalsium

Interaksjoner med mat
Fruktjuice. Eksempelvis appelsin, eple, drue og tomat.

Interaksjoner med medisinske prøver
Haibrusk kan påvirke resultatet av medisinske prøver som måler nivået av kalsium.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. Bruk av haibrusk bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Kosttilskudd med haibrusk finnes som kapsler og i pulverform, og blir laget av brusk fra to haiarter: pigghå og hammerhai.

Det har vært forsket på ulike medisinske effekter av haibrusk siden 1950-tallet. Fram til 1970-tallet dreide denne forskningen seg om betennelser og stimulering av immunforsvaret.

Det har etter hvert kommet flere påstander om at haibrusk kan kurere kreft. Mest kjent er trolig William Lane, som i boken Sharks Don’t Get Cancer hevdet at haibrusk kunne kurere kreft. Denne påstanden er imidlertid enda ikke dokumentert. I dag pågår det flere studier hvor forskere undersøker effekten av ulike haibruskprodukter. Forskningen dreier seg i hovedsak om bruk av haibrusk ved kreft.

Les også vår artikkel om haibrusk og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre norske navn: ingen kjente
Engelsk navn: Shark cartilage
Latinsk navn: Squalus acanthias (pigghå), Sphyrna lewini (hammerhai)

Les også

Kilder

Oppdatert 13.10.2017