Du er her: Forsiden / Faktaark / Kvann

Kvann

Oppdatert 02.11.2016
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Europeisk og kinesisk kvann (Angelica archangelica og Angelica polymorpha var. sinensis) har mange kjente bruksområder, blant annet magelidelser, typiske kvinneplager og for tidlig sædavgang. Forskningen tyder på at kvann kan hjelpe ved visse problemer, andre ikke.

Kvann. Foto: Solveig Johansson/ privat.

Kvann

Foto: Solveig Johansson/privat

Medisinsk bruk av europeisk og kinesisk kvann i kortere perioder ser ut til å være trygt for de fleste, men lang tids bruk av store mengder kinesisk kvann kan være kreftfremkallende og frarådes.

Gravide og ammende frarådes generelt å innta både kinesisk og europeisk kvann.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Europeisk og kinesisk kvann inneholder mange forskjellige stoffer. Noen av disse antas å kunne øke terskelen for vibrasjoner og trykk som registreres av penis. Dyrestudier viser at kinesisk kvann inneholder stoffer som kan påvirke østrogen og andre hormoner.

23. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på kvann ved ulike bruksområder:

Europeisk kvann

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
 

Fordøyelsesplager

For tidlig utløsning

Alle andre bruksområder    

Kinesisk kvann

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
 

For tidlig utløsning

Overgangsplager

Fødselskomplikasjoner

Hjerneinfarkt (iskemisk slag)

Høyt blodtrykk i lungenes blodårer

Koronar hjertesykdom

Migrene

Alle andre bruksområder

   

Er det trygt?

Europeisk kvann ser ut til å være trygt for de fleste å bruke, både som mat og som medisin. Medisinsk bruk av kinesisk kvann ser ut til å være trygt i kortere perioder. Sikkerheten er imidlertid ikke godt nok dokumentert til å slå det helt fast. Noen grupper bør likevel utvise spesiell forsiktighet ved bruk av kvann, og noen bruksmåter bør unngås.

Unngå bruk
Gravide og ammende bør ikke innta kvann. I følge våre kilder antyder forskningen at både europeisk og kinesisk kvann kan føre til sammentrekninger i livmoren, og dermed være abortfremkallende.

I noen kulturer har kvann sogar tradisjon som abortfremkallende middel. Slik bruk frarådes, fordi det kan være farlig - fremprovosert abort er et inngrep som kun bør skje i og i regi av den offentlige helsetjenesten.

Noe forskning tyder på at et bestemt preparat bestående av kinesisk kvann og persille, brukt i svangerskapets første trimester, kan øke risikoen for medfødte misdannelser i barnets muskel-skjelettsystemet, bindevev og øyne.

Våre kilder fraråder dessuten lang tids bruk av store doser kinesisk kvann, fordi urten inneholder blant annet bergapten, safrol og isosafrol, som har vist seg kreftfremkallende i dyreforsøk. Man regner det derfor som mulig kreftfremkallende også for mennesker, og av den grunn frarådes det mot slik bruk.

Personer med kjent allergi mot kvann eller andre medlemmer av skjermplantefamilien bør unngå bruk av kvann.

Drøft bruk med lege
Alle som vurderer å bruke europeisk eller kinesisk kvann som behandling bør drøfte dette med sin lege. Dette er spesielt viktig for personer som bruker medisiner eller andre urter eller kosttilskudd,

Bivirkninger

Inntak av europeisk og kinesisk kvann kan føre til økt lysfølsomhet i huden.

Det er rapportert om tilfeller av sporadisk ereksjonssvikt, for sen utløsning, milde smerter, lokal irritasjon og svie etter bruk av en krem som inneholder kvann, som brukes mot for tidlig utløsning.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir intense eller vedvarende, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er ikke registrert interaksjoner ved samtidig bruk av europeisk kvann og medisiner, urter eller kosttilskudd, mat, eller at europeisk kvann påvirker resultatet av medisinske prøver.

Derimot er det kjent at kinesisk kvann interagerer med visse medisiner, urter og kosttilskudd, samt påvirker resultatet av enkelte typer medisinske prøver – i ulik alvorlighetsgrad:

Interaksjoner med medisiner

Type kvann Legemiddel Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
kinesisk Blodfortynnende medisin (for eksempel Marevan/warfarin) Høy Sannsynlig D Unngå bruk

Interaksjoner med urter og kosttilskudd
Kinesisk kvann interagerer med urter og kosttilskudd med blodfortynnende virkning.

Interaksjoner med medisinske prøver
Kinesisk kvann er rapportert å påvirke resultatet av tester som måler blodets evne til å koagulere / levre seg.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av urter og kosttilskudd 1-2 uker før operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Kvann er en stor plante med rødlig stengel, grønne blader og store, kuleformede blomstre. Planten lukter og smaker sterkt og krydderaktig. Europeisk

Kvann finnes i to hovedvarianter i Norge: fjellkvann og strandkvann. Begge disse går under betegnelsen Europeisk kvann, som denne artikkelen omtaler. Kinesisk kvann vokser ikke i Norge, men forekommer i bearbeidet form som ingrediens i en rekke helsekostprodukter. Kvann er i Norge klassifisert som handelsvare, og produkter av kvann ment for egenbehandling omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Det latinske navnet på norsk kvann er sammensatt av "angelica" (engel) og "archangelica" (erkeengel). Navnet skriver seg fra et sagn der en munk som får vite av en engel at kvann kan brukes til å kurere pest. Kvann har i følge historiske kilder også blitt forsøkt brukt mot nettopp pest. En norsk legebok fra 1794 nevner en blanding av kvann og einerbær til behandling av influensa.

Kvann har også blitt brukt mot skjørbuk, mot brystbetennelse, mot gikt og som "universalmiddel". Innen tradisjonell kinesisk medisin har pulver av roten fra kinesisk kvann blitt brukt til til behandling av typiske kvinneplager.

Norske navn: kvann, strandkvann, fjellkvann, vossakvann, dong quai og kinesisk kvann
Latinske navn: Angelica archangelica og Angelica polymorpha var. sinensis
Engelske navn: European Angelica og Chinese Angelica
Familie: skjermplantefamilien

Les også

Kilder

 

Oppdatert 02.11.2016