Du er her: Forsiden / Faktaark / Rød gjæret ris

Rød gjæret ris

Oppdatert 13.10.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Rød gjæret ris (Red Yeast Rice, Monascus purpureus) er naturlig hvit ris som har blitt gjæret med soppen Monascus purpureus.
  • Rød gjæret ris har tradisjonelt hatt mange brukshensikter. Mest kjent er kanskje å forsøke å senke kolesterol.
  • Innholdet av lovastatin og risikoen ved dette stoffet, gjør at preparater av rød gjæret ris kun er tilgjengelig på godkjenningsfritak i Norge. 

NB! Rød gjæret ris må ikke forveksles med naturlig rød ris, som dyrkes blant annet i områder i Sør-Frankrike og Nord-Italia. 

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Ved farmasøytisk framstilling dyrkes gjærsoppen Monascus purpureus på ris under nøye kontrollerte forhold. Dette øker risens konsentrasjon av statiner, deriblant lovastatin. Dette er stoffer som senker kolesterol og triglyserider i blodet, og de brukes i vanlige legemidler ment for å redusere kolesterol. Av disse grunner mener man også at rød gjæret ris har slike egenskaper.

13. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskningen på rød gjæret ris ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
 

HIV/AIDS-relatert forstyrrelse i lipidstoffskiftet (dyslipidemi)

Hjerte-kar-sykdommer, forebygging

Hyperlipemi (høyt fettinnhold i blodet)

Høyt blodtrykk  

Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på rød gjæret ris, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder rød gjæret ris brukt ved:
Diabetes og fettlever (ikke-alkoholisk, NAFLD)

Er det trygt?

Likt andre statiner, hemmer lovastatin produksjonen av det såkalt gode kolesterolet i leveren. Personer med nedsatt leverfunksjon, leverskade eller unormale testresultater på leverfunksjon, frarådes derfor å bruke rød gjæret ris.

Gravide frarådes å spise rød gjæret ris, fordi lovastatin kan medføre risiko for misdannelse på skjelettet hos fostre. Også ammende frarådes bruk, da det mangler vitenskapelig dokumentasjon på sikkerheten for denne gruppen.

Bruk av rød gjæret ris ser ut til å være trygt for normalt friske voksne, men sikkerheten er ikke godt nok dokumentert til at medisinsk bruk kan anbefales for folk flest. Innholdsstoffet lovastatin kan gi samme bivirkninger som statiner generelt (se avsnittet om bivirkninger under).

Vår kilde påpeker også at innholdet av statiner kan variere mellom ulike produkter av rød gjæret ris: Preparater med høyt innhold av statiner kan øke risikoen for bivirkninger og interaksjoner.

Farmasøytisk framstilling av rød gjæret ris overvåkes nøye, da feil i gjæringsprosessen innebærer risiko for dannelse av citrinin, en giftig muggsopp som kan forårsake nyreskade. I følge vår kilde har man ved stikkprøver i USA funnet citrinin i en betydelig andel av testede rød gjæret ris-produkter.

Bivirkninger

Inntak av rød gjæret ris kan medføre magebesvær, halsbrann, luft i magen, samt svimmelhet.

Statinene det inneholder, kan gi bivirkninger på lik linje med statiner i andre legemidler, inkludert muskelsykdommer og økt nivå av leverenzymer.

Det er i tillegg kjent at produkter av rød gjæret ris i noen tilfeller mistenkes å ha forårsaket myalgi, leverbetennelse og rabdomyolyse.

Det er også rapportert om allergiske reaksjoner etter inhalering av rød gjæret ris.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er kjent at rød gjæret ris interagerer med visse medisiner, urter og kosttilskudd, samt påvirker resultatet av enkelte typer medisinske prøver:

Interaksjoner med medisiner 

Medisiner Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
Alkohol Høy Mulig D Drøft med lege
Cyklosporine Middels Trolig D Drøft med lege
Medisiner som hemmer nivået av enzymet CYP3A4 i kroppen (kroppens egen nedbrytning av lovastatin) Middels Mulig D Drøft med lege
Gemfibrozil (kolesterolsenkende) Middels Trolig D Drøft med lege
Medisiner som kan gi leverskader Høy Mulig D Drøft med lege
Statiner Middels Trolig D Drøft med lege
Niacin (i høydoser) Middels Trolig D Drøft med lege

Interaksjoner med urter og kosttilskudd
Bruk av rød gjæret ris kan redusere kroppens nivå av Q-10.

Lovastatinet i rød gjæret ris kan forårsake forgiftning i leveren. Samtidig bruk med andre urter eller kosttilskudd som også kan medføre leverforgiftning, kan i teorien dermed øke risikoen for leverskade.

Johannesurt tatt samtidig med rød gjæret ris, kan i følge Natural Medicines medføre nedsatte nivåer av lovastatin i blodet, noe som igjen kan bidra til økt kolesterol.

Interaksjoner med mat
Alkohol og lovastatin kan hver for seg forårsake leverskade. I teorien kan dermed samtidig bruk av disse øke risikoen for leverskade.
Mat øker kroppens opptak av lovastatinet i rød gjæret ris, og kan dermed øke risikoen for bivirkninger av statinet.

Grapefrukt kan hemme enzymet CYP3A4, som bidrar til å bryte ned lovastatin i kroppen. Samtidig bruk av rød gjæret ris og grapefrukt kan dermed teoretisk sett øke nivået av lovastatin i kroppen.

Interaksjoner med medisinske prøver
Kreatinkinase: Stoffet lovastatin har blitt forbundet med økning av kreatinkinasenivået i blodet. Rød gjæret ris kan dermed påvirke målinger av kreatinkinase.

Leverfunksjonstester: Lovastatin kan gi økt nivå av leverenzymer hos noen pasienter. I følge Natural Medicines bør derfor leverfunksjonstester hos personer som spiser rød gjæret ris overvåkes jevnlig.

Måling av kolesterol: Rød gjæret ris kan påvirke konsentrasjonen av kolesterol i blodet, og dermed påvirke målinger av kolesterolet.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Rød gjæret ris er laget av vanlig hvit ris som har blitt gjæret med soppen Monascus purpureus og deretter tørket. Navnet kommer av at gjæringsprosessen gjør risen rød på farge. I flere asiatiske land og kulturer inngår rød gjæret ris i pulverform i det vanlige kostholdet. Der brukes det også som fargetilsetning til kjøtt og fisk, alkoholholdige drikker og ost. Til terapeutiske formål finnes det som pulver, kapsler eller ekstrakt.

Rød gjæret ris er kjent brukt i tradisjonell kinesisk medisin i lang tid. Der mener man at det hjelper mot blant annet diare, at det bedrer fordøyelsen og blodsirkulasjon, samt forebygger problemer med milt og mage.

Mot slutten av 1970-tallet fant man ut at produkter av rød gjæret ris inneholder monakolin K (lovastatin). Det ble da produsert og markedsført som kosttilskudd for å motvirke høyt kolesterol. Senere har produkter av rød gjæret ris i flere land blitt klassifisert som legemidler uten markedsføringstillatelse, og produkter med for høyt statininnhold har blitt regulert ut av markedet.

Rød gjæret ris er i Norge klassifisert som et legemiddel, men er ikke godkjent for markedsføring eller vanlig salg. I Norge er det dermed kun tilgjengelig på godkjenningsfritak.

Andre norske navn: rød gjær
Engelsk navn: Red Rice, Red Rice Yeast, Red Yeast Rice, Red Yeast, Red Rice Yeast Extract, RYR, RYRE
Latinsk navn: Monascus purpureus
Familienavn: Monascaceae

Les også

Kilder

Oppdatert 13.10.2017