Du er her: Forsiden / Faktaark / Rødkløver

Rødkløver

Oppdatert 02.11.2016
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer
 • Rødkløver har lang tradisjon og mange brukshensikter som medisinplante, særlig ved typiske kvinneplager, ulike hudplager og magelidelser.

  Rødkløver. Foto:Flickr av John Poulakis med Creative Common Licenses

  Rødkløver.
  Foto: Flickr av John Poulakis med Creative Common Licenses

 • Etter våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som støtter medisinsk bruk av rødkløver.
 • Rødkløver regnes som trygt å bruke i de mengder det vil være rimelig å bruke i mat. Medisinsk bruk av rødkløver i opp til ett år anses som trygt for de fleste, men frarådes generelt for gravide og ammende.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker rødkløver?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Rødkløver har vist seg å inneholde blant annet isoflavoner, som kroppen omdanner til østrogenlignende stoffer med hormonvirkning. Dette har gitt urten fornyet interesse ved typiske kvinneplager. 

13. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på rødkløver ved ulike tilstander:

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
   

Brystkreft, forebyggende

Hårtap (alopesi)

Livmorkreft, forebyggende

Overgangsplager

Plager etter overgangsalderen

Prostatabesvær

Smerter i brystene (mastalgi)

Alle andre bruksområder

Beinskjørhet

Høyt kolesterol

 

Er det trygt?

Rødkløver regnes som trygt å innta i de mengder det vil være naturlig å bruke i matlaging.

Også bruk i medisinske doser ser ut til å være trygt for de fleste, men er ikke godt nok dokumentert til at man kan slå det fast. Alle som vurderer å bruke rødkløver i medisinske doser bør derfor drøfte dette med sin lege først. Dette gjelder spesielt for personer som jevnlig bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Samtidig fins det visse grupper som helt bør unngå å bruke rødkløver i medisinske doser:

 • Gravide og ammende bør unngå både innvortes og utvortes bruk av rødkløver. Årsaken er at de østrogenlignende effektene kan virke forstyrrende på kroppens hormonbalanse, noe som kan være spesielt ugunstig ved graviditet og amming.
 • Rødkløver kan gi økt blødningsrisiko. Personer med forhøyet blødningsrisiko eller som skal gjennomgå inngrep hvor blødningsrisiko er av betydning, bør derfor unngå rødkløver.
 • Personer med sykdommer eller lidelser som kan forverres av østrogen, såsom bryst-, livmor- eller eggstokkkreft, endometriose eller leiomyom, bør unngå rødkløver.
 • Rødkløver kan i teorien øke faren for blodpropp hos personer med lavt nivå av protein s, og disse bør derfor unngå slik bruk av rødkløver.
 • Personer med kjent allergi mot rødkløver eller andre planter i erteblomstfamilien bør unngå medisinsk bruk av rødkløver.

Bivirkninger

Det er rapportert om tilfeller hvor inntak av rødkløver har gitt bivirkninger som utslett, muskelsmerter, økt blødningsrisiko, hodepine, kvalme og sporblødning.

Det er også en teoretisk mulighet for at medisinsk bruk av rødkløver kan føre til endometriose.

Dersom du opplever at de nevnte bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er kjent at rødkløver interagerer med visse medisiner, andre urter og kosttilskudd:

Interaksjoner med medisiner

Medisiner  Alvorlighetsgrad  Sannsynlighet  Dokumentasjon  Anbefaling
Blodfortynnende(for eksempel Marevan)  Høy  Mulig  D  Drøft med lege
CYP1A2-substrater Middels Mulig D Drøft med lege
CYP2C19-substrater Middels Mulig D Drøft med lege
CYP2C9-substrater Middels Mulig D Drøft med lege
CYP3A4-substrater Middels Mulig D Drøft med lege
Tamoxifen Høy Mulig D Drøft med lege
Østrogen Middels Trolig D  Drøft med lege
Østrogenbaserte prevensjonsmidler Middels Trolig D  Drøft med lege

Interaksjoner med urter og kosttilskudd
Det er kjent at rødkløver kan påvirke effekten av urter og kosttilskudd som harøstrogenlignende effekt, eller som reduserer blodets evne til å koagulere/levreseg.

Interaksjoner med mat
Ingen kjente

Interaksjoner med medisinske prøver
Ingen kjente

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjonen.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Rødkløver er en flerårig urt som kan bli 15-50 cm høy, og er vanlig i hele Norge. I Sør-Europa har den antagelig vært dyrket siden 1300-1400-tallet. Rødkløver er naturlig utbredt i Europa, Nord-Afrika og det vestlige og nordlige Asia. Den er dyrket og naturalisert i Asia og Australia. I Norge er urten klassifisert som handelsvare og omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler. Man kan kjøpe det som tørket urt, kapsler, eller som blanding sammen med andre urter i tabletter og kremer.

Navnet trifolium er latin for "treblad", og viser til plantens tre blader. Opp gjennom historien har rødkløver blitt brukt som "blodrensende" og blodfortynnende middel, mot kreft, gikt, samt luftveissykdommer som kikhoste, astma og bronkitt, og på huden for å lindre eller bedre hudlidelser som for eksempel hudkreft, sår, brannskader, samt kroniske hudsykdommer som eksem og psoriasis.

Andre norske navn: Sukkertopp, sukkertust, søtekolle.
Latinsk navn: Trifolium pratense L.
Engelske navn: Red clover
Familie: Erteblomstfamilien (Fabaceae).

Les også

Kilder

 • Nylenna, Magne og Hege Røyert (2006): Store medisinske leksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget.
 • Øyri, Audun og Bjørg Øyri (2007): Norsk medisinsk ordbok. Oslo.Samlaget.
 • EMA
 • Natural Medicines: Trifolium Pratense (RED CLOVER)
 • Urtelisten
Oppdatert 02.11.2016