Du er her: Forsiden / Forskning / Hva sier forskningen om effekt?

Hva sier forskningen om effekt?

Oppdatert 14.04.2015
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Hvilken forskning bruker dere?

I artikkelen Introduksjon til forskning, ser man at det finnes mange ulike typer forskning. Det vi sier om effekt av alternativ behandling, er basert på oppsummert forskning fra forskningsbibliotekene The Cochrane Library og Natural Medicines. På våre temasider om kreft bruker vi også CAM-Cancer som kilde.

Forskernes konklusjoner

Etter vårt system kan en kunnskapsoppsummering ha en av fem ulike konklusjoner om effekt. Basert på hva forfatterne av oppsummeringen mener at enkeltstudiene sier om effekten, og hvor godt dokumentert funnene om effekt er, bruker vi én av fem "merkelapper":

Hvor finner jeg hva forskningen sier om effekt?

Dette finner du i kapitlene «Virker det?» i artiklene om behandlingsformer og behandlingsprodukter. Du kan også finne fram via seksjonen Sykdommer.

Forskningen presenteres i en tabell. I denne står bruksområdene som kildene våre har forskning på, sortert under en av de nevnte merkelappene.

Hvert bruksområde er i tillegg lenket til en artikkel som gir detaljer om oppsummeringen, og begrunnelsen for merkelappen*.

Dersom flere kilder har oppsummert forskning på samme bruksområde, finner du alle detaljene i den samme artikkelen. Hvis kildene vurderer effekten av behandlingen ulikt, markerer vi dette særskilt i tabellen.

«Alle andre bruksområder»

Vår oversikt over forskning er begrenset til hvilke behandlinger og bruksområder som det fins forskning på i våre kilder.

Under Man vet ikke i tabellen, skriver vi alltid «Alle andre bruksområder». Dette er en samlebetegnelse for alle bruksområder som det ikke fins oppsummeringer på i våre kilder. Grunnen til at vi gjør dette, er at det etter våre kriterier må finnes en kunnskapsoppsummering på et bruksområde i minst èn av våre kilder, for å kunne si noe om behandlingen virker eller ikke. 

*) Arbeidet med å omstrukturere kapitlene «Virker det?» etter dette systemet begynte først i 2014. I en periode framover vil derfor måten vi presenterer forskningen på effekt variere fra artikkel til artikkel. Oppdateringer vil bli fortløpende meldt om i våre sosiale medier.

Oppdatert 14.04.2015