Du er her: Forsiden / Forskning / Hva sier forskningen om effekt? / Forskernes konklusjoner

Forskernes konklusjoner

Oppdatert 23.01.2015
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Etter vårt system kan forskerne ha fem ulike konklusjoner om effekten av en behandling:

Konklusjonene er basert på hva forskerne bak oppsummeringene i kildene våre mener at enkeltstudiene sier om effekten, og hvor godt dokumentert de mener at funnene er.

Har effekt

Hvis forskerne skriver at studiene de har undersøkt gjennomgående viser at behandlingen har effekt av betydning, og at dokumentasjonen for dette er av høy kvalitet, bruker vi merkelappen Har effekt. Etter våre kriterier har man da solid vitenskapelig dekning til å si at behandlingen virker.

Ser ut til å ha effekt

Hvis forskerne skriver at studiene de har undersøkt viser at behandlingen har effekt av betydning, men at dokumentasjonen for dette er av noe begrenset kvalitet, bruker vi merkelappen Ser ut til å ha effekt. Begrensningene ved studiene kan for eksempel være at de ikke er godt nok planlagt og gjennomført, eller at studiene er små eller få.

På grunn av begrensningene ved studiene må forskernes konklusjon om effekt leses med et visst forbehold. Mer forskning er nødvendig for å kunne si noe sikrere. Etter våre kriterier har man da en viss vitenskapelig dekning for å hevde at behandlingen virker.

Man vet ikke

Hvis forskerne skriver at studiene de har undersøkt ikke gir tilstrekkelig grunnlag til at de kan trekke noen konklusjoner om effekt, eller hvis de ikke fant noen studier som oppfylte deres kriterier for å bli vurdert, bruker vi merkelappen Man vet ikke.

Vi bruker også denne merkelappen når det ikke fins oppsummeringer på forskningsspørsmålet i kildene våre.

I slike tilfeller har man etter våre kriterier ikke tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag til å si verken om behandlingen virker eller ikke. Mer forskning er nødvendig.

Ser ikke ut til å ha effekt

Hvis forskerne skriver at studiene de har undersøkt hovedsakelig viser at behandlingen ikke har effekt av betydning, men at dokumentasjonen for dette er av noe begrenset kvalitet, bruker vi merkelappen Ser ikke ut til å ha effekt. Begrensningene ved studiene kan for eksempel være at de ikke er godt nok planlagt og gjennomført, eller at studiene er små eller få.

På grunn av begrensingene ved studiene, må forskernes konklusjon om effekt leses med et visst forbehold. Mer forskning er nødvendig for å kunne si noe sikrere. Etter våre kriterier har man da en viss vitenskapelig dekning for å hevde at behandlingen ikke ser ut til å virke.

Har ikke effekt

Hvis forskerne skriver at studiene de har undersøkt gjennomgående viser at behandlingen ikke har effekt av betydning, og at dokumentasjonen for dette er av høy kvalitet, bruker vi merkelappen Har ikke effekt. Etter våre kriterier har man da solid vitenskapelig dekning for å si at behandlingen ikke virker.

Oppdatert 23.01.2015