Du er her: Forsiden / Hva er alternativ behandling? / Om bransjen / Kartlegging av norske alternative behandlere

Kartlegging av norske alternative behandlere

Oppdatert 19.04.2017
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

Bakgrunn:

 • Man har generelt lite kunnskap om de som utøver alternativ behandling i Norge, hovedsaklig fordi utøverne ikke trenger å være organisert i noe behandlerforbund eller å føres opp i noe offentlig register.
 • Statsbudsjettet for 2015 sa følgende om NAFKAMs arbeid: "Det er økende behov for kunnskap innen feltet alternativ behandling, da stadig nye aktører gjør seg gjeldende i markedet. Det er derfor viktig å sørge for at det er et solid og stabilt kompetansemiljø på feltet".
 • På bakgrunn av disse føringene, gjorde vi i 2015 en undersøkelse av og blant norske alternative behandlere. Etter våre kunnskaper, er dette den eneste undersøkelse som er gjort på tvers av de mange behandlerforbundene, og som åpnet for svar fra frittstående behandlere.

Mål:

 • Hensikten med undersøkelsen var å øke kunnskapen om de som tilbyr alternativ behandling i Norge.
 • Vi ønsket å finne svar på hvem de alternative behandlerne er, hvilke behandlinger de utøver og hvilken kompetanse/utdanning de har.
 • I tillegg ønsket vi å øke kunnskapen om driftsmessige forhold i bransjen; så som hvor og hvordan behandlingene gis, organisasjonstilknytning og oppføring i Utøverregisteret, samt arbeidsmengde og inntektsnivå.
 • Vi spurte også om demografiske data så som kjønn, alder, bo/ arbeidssted, erfaring/ praksistid mm.

Grafiske fremstillinger av resultatene:

Les mer:

Om undersøkelsen:

 • Nettbasert spørreskjema i Questback, utarbeidet i samarbeid med SABORG og Akupunkturforeningen.
 • Invitasjon til å delta ble gjort kjent på NIFAB.no, og sendt ut via alle kjente behandlerforbund til deres medlemmer, med informasjon og lenke til spørreskjemaet.
 • Skjemaet var aktivt 11. - 24. desember 2015, og ga svar fra 631 alternative behandlere.
Oppdatert 19.04.2017