Du er her: Forsiden / Hva er alternativ behandling? / Tall og fakta / Helsepolitisk barometer 2017

Helsepolitisk barometer 2017

Oppdatert 27.04.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Helsepolitisk Barometer er en uavhengig, årlig undersøkelse i et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen. Undersøkelsen som har som formål å kartlegge den norske befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Det er analysefirmaet Kantar TNS som gjennomfører undersøkelsen og sammenfatter resultatene. Spørsmålene utarbeides av en rekke deltakende instanser, organisasjoner og bedrifter. Resultatene fra undersøkelsen presenteres for Helse- og omsorgskomiteen, med kommentarer fra de deltakende institusjonene og påfølgende debatt.

2017 var andre gang undersøkelsen ble gjennomført. NAFKAMs spørsmål var som følger:

Spørsmål 1: Hvis du har en kronisk, men ikke livstruende sykdom eller plage og trenger behandling, hvilket av følgende alternativ er mest beskrivende for deg?

Spørsmål 2: Bør myndighetene stille minstekrav om «skolemedisinsk» kunnskap til alternative behandlere som vil stå i det offentlige «Register for utøvere av alternativ behandling» i Brønnøysund?

Spørsmål 3: Noen leger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell tilbyr også alternativ behandling. Hva mener du om dette?

Spørsmål 4: Tenk deg at du har ansvar som forelder eller foresatt for et barn under 12 år. Ville du ha vurdert å bruke alternativ behandling for å forebygge, lindre eller kurere et helseproblem hos dette barnet?

Spørsmål 5: Bør utøvere av alternativ behandling kunne behandle barn under 12 år?

Les mer om Helsepolitisk Barometer 2017:

Du kan også søke på internett med emneknaggen #helsepolitikk, etter forskjellige innlegg knyttet til resultatene.

Oppdatert 27.04.2017