Du er her: Forsiden / Hva er alternativ behandling? / Tall og fakta / NAFKAM-undersøkelsen 2016

NAFKAM-undersøkelsen 2016

Oppdatert 22.05.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Annethvert år undersøker NAFKAM nordmenns bruk av alternativ behandling. Dette er tallene for 2016, det vil si perioden fra undersøkelsen ble gjort i november 2016 og 12 måneder tilbake i tid.

HOVEDRESULTATER

Bruk totalt: 36% av de spurte oppga å ha brukt alternativ behandling èn eller flere ganger i løpet av 2016. Dette fordelte seg på disse kategoriene av alternativ behandling:

 

Hvilke behandlingsformer ble brukt mest?

De mest brukte terapiene ifølge undersøkelsen, var massasje (11,9 %), akupunktur (3,6 %), naprapati (2,6%) og soneterapi (1,7 %). Osteopati og kopping lå på en delt femteplass med 1,2% hver. Andelen som svarte at de hadde brukt «Andre» alternative behandlinger var 1,8 %.

Merk: I spørreskjemaet setter vi opp en predefinert liste over behandlingsformer som man vet har hatt mange brukere i tidligere undersøkelser. At en behandlingsform er listet, øker sannsynligheten for at de som blir spurt forstår at dette er en alternativ behandlingsform, og dermed kan ha lettere for å huske den hvis de har brukt den.
 

 

Bruk etter kjønn i 2016:

Kvinner oppga å ha brukt mer alternativ behandling enn menn:

• Kvinner: 46 %
• Menn: 28 %

Hvor mye penger brukte vi på alternativ behandling i 2016?

Samlet sett brukte nordmenn over 4 milliarder kroner på alternativ behandling i 2016. Om man fordeler kostnadene på befolkningen som helhet, er dette summene som vi brukte på ulike typer av alternativ behandling:

 

I tillegg oppga nesten 70 prosent å ha brukt kosttilskudd, for i snitt 931 kroner hver. "Vanlig" bruk av kosttilskudd (i tråd med pakningsvedlegget) regnes imidlertid ikke som alternativ behandling.

Endringer i forhold til tidligere undersøkelser:

Den totale bruken av alternativ behandling har gått ned i befolkningen. I 2012 oppga 45% å ha brukt alternativ behandling; i 2014 var dette 40%, og i 2016 svarte 36% det samme.
Likevel bruker vi mer penger på private helsebehandlinger i 2016 enn i 2014. Særlig bruker hver enkelt som går til alternativ behandler mer penger på slike tjenester. 

Alle infogram på Nifab.no finnes i vårt bibliotek. Vi ber om at vi krediteres ved bruk.

Les mer:

Tidligere undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling før denne, omfatter blant annet:

  • En undersøkelse fra 1997 gjort av Aarbakkeutvalget,
  • SSBs Levekårsundersøkelser (2008, 2005 og 2002),
  • samt våre egne undersøkelser fra 2014, 2012 og 2007.

I 2015, 2011 og 2001 gjennomførte NAFKAM også undersøkelser av forekomsten/ bruken av alternativ behandling ved sykehus.

NAFKAM-undersøkelsen 2016 ble gjennomført av Ipsos MMI. 1001 personer i alderen 15 år eller eldre ble intervjuet per telefon i november 2016. Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av Vinjar Fønnebø ved NAFKAM. Rapporten, inkl. spørreskjemaet, kan lastes ned som PDF-fil her:

Last ned:
Oppdatert 22.05.2017