Du er her: Forsiden / Hva er alternativ behandling? / Tall og fakta / NAFKAM-undersøkelsen 2016

NAFKAM-undersøkelsen 2016

Oppdatert 02.03.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Annethvert år undersøker NAFKAM nordmenns bruk av alternativ behandling. Dette er tallene for 2016.

HOVEDRESULTATER

Bruk totalt: 36% av de spurte oppga å ha brukt alternativ behandling èn eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene.

Dette fordelte seg på disse kategoriene:

• har mottatt alternativ behandling: 24%
• har brukt urter/ naturmidler: 11%
• har brukt selvhjelpsteknikker: 15%

Hvilke behandlingsformer blir brukt mest?

De mest brukte terapiene i undersøkelsen var massasje (11,9 %), akupunktur (3,6 %), naprapati (2,6%) og soneterapi (1,7 %). Osteopati og kopping lå på en delt femteplass med 1,2% hver. Andelen som svarte at de hadde brukt «Andre» alternative behandlinger var 1,8 %.

Merk: I spørreskjemaet har NAFKAM satt opp en predefinert liste over behandlingsformer som man vet har hatt mange brukere i tidligere undersøkelser. At en behandlingsform er listet øker sannsynligheten for at de som blir spurt forstår at dette er en alternativ behandling, og dermed kan ha lettere for å huske den hvis de har brukt den.

Bruk etter kjønn:

Kvinner brukte mer alternativ behandling enn menn, også i 2016:

• Kvinner: 46 %
• Menn: 28 %

Hvor mye penger brukte vi på alternativ behandling i 2016?

Samlet sett brukte nordmenn over 4 milliarder på alternative behandlinger i fjor. Om man fordeler kostnadene på befolkningen som helhet, er dette summene vi brukte på ulike typerbehandlinger:

• Behandlingstimer hos alternativ behandler: 2749 kroner
• Urter/ naturmidler: 1446 kroner
• Selvhjelpsteknikker: 780 kroner

I tillegg brukte nesten 70 prosent befolkningen kosttilskudd, for i snitt 931 kroner hver. Normal bruk av kosttilskudd regnes imidlertid ikke som alternativ behandling.

Endringer i forhold til siste aktuelle undersøkelse:

Den totale bruken av alternativ behandling går ned i befolkningen. I 2014 oppga 40% å ha brukt alternativ behandling. I 2016 svarte 36% det samme. Likevel bruker vi mer penger på private helsebehandlinger i 2016 enn i 2014. Særlig bruker hver enkelt som går til alternativ behandler mer penger på slike tjenester. 

Les mer:

Tidligere undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling før denne omfatter blant annet en undersøkelse fra 1997 av Aarbakkeutvalget, SSBs Levekårsundersøkelser (2008, 2005 og 2002) samt våre egne undersøkelser fra 2014, 2012 og 2007.

I 2015 og 2011 og 2001 gjennomførte NAFKAM også undersøkelser av bruk av alternativ behandling ved sykehus.

NAFKAM-undersøkelsen 2016 ble gjennomført av Ipsos MMI. 1001 personer i alderen 15 år eller eldre ble intervjuet per telefon i november 2016. Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av Vinjar Fønnebø ved NAFKAM. Rapporten kan lastes ned som PDF-fil her.

Last ned:
Oppdatert 02.03.2017