Du er her: Forsiden / Hva er alternativ behandling? / Tall og fakta / Tidligere undersøkelser

Tidligere undersøkelser

NAFKAM startet kartleggingen av befolkningens bruk av alternativ behandling i 2007. Fra 2012 ble det bestemt at man skulle gjenta denne typen undersøkelser annenhvert år. For at vi skal kunne sammenligne tallene over tid, har man standardisert noen av spørsmålene. Dette gjør det mulig for oss å følge med på eventuelle endringer og trender i markedet. 

Undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling:

Helsepolitisk barometer 2016

NAFKAM-undersøkelsen 2014

NAFKAM-undersøkelsen 2012

NIFAB-undersøkelsen 2007

SSBs Levekårsundersøkelse

Noen fakta fra andre undersøkelser:

Hvem er de norske alternative behandlerne?

Bruk av alternativ behandling i helsetjenesten

Helsepersonells holdninger til alternativ behandling

Alternativ behandling ved alvorlig sykdom

Overstående artikler er basert på disse kildene