Du er her: Forsiden / Om Nifab.no / Fagrådet

Fagrådet

Oppdatert 12.05.2015
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

NAFKAM er gjennom kontrakten mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Universitetet i Tromsø pålagt å ha et faglig råd. Rådet skal gi faglige råd angående NAFKAMs virkeområder innen forskning og informasjonsvirksomhet. Egne vedtekter gitt av Helsedirektoratet regulerer rådets virksomhet.

Saker til fagrådet kan meldes inn av NAFKAM, HoD, Hdir og Universitetet i Tromsø (UiT). Fagrådet kan også på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor rådets virkeområde.

Rådet skal ha 8 medlemmer:

 • En representant fra pasientorganisasjonene.
 • En representant fra spesialisthelsetjenesten, valgt av de Regionale helseforetakene.
 • En representant fra primærhelsetjenesten, valgt av Allmennlegeforeningen.
 • En representant fra bransjen, valgt av enten Sammenslutningen for alternative behandleres utøverorganisasjoner (SABORG), eller av Akupunkturforeningen.
 • To representanter med informasjonsfaglig kompetanse og erfaring.
 • To aktive, nordiske forskere på feltet alternativ behandling, utenfor NAFKAM.

HoD, Hdir, NAFKAM, og UiT sentralt kan foreslå nye medlemmer.

Fra 2015 består fagrådet av følgende medlemmer:

 • Pasientorganisasjonene: Heidi Skaara Brorson (Sykepleier og leder for kreftomsorgsavdelingen i Kreftforeningen)
 • Spesialisthelsetjenesten: Henrik Schirmer (Professor ved UiT og overlege ved hjertemedisinsk avd UNN)
 • Primærhelsetjenesten: May-Lill Johansen (Allmennlege, styremedlem Allmennlegeforeningen og førsteamanuensis ved UiT)
 • Bransjen, valgt av SABORG: Rita Agdal (Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag og vernepleie ved HiB)
 • Informasjonskompetanse: Astrid Austvoll-Dahlgren (Forsker ved Kunnskapssenteret og red. sunnskepsis.no) og Anne Marit Godal (Red. Store Norske Leksikon)
 • Forskerkompetanse utenfor NAFKAM: Aslak Steinsbekk (Forsker ved NTNU, samt leder Fagrådet) og Helle Johannessen (Forsker, Syddansk Universitet, Danmark)
Oppdatert 12.05.2015