Du er her: Forsiden / Om Nifab.no / Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Oppdatert 23.11.2016
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

For å forvalte samfunnsoppdraget vårt som er å gi den norske befolkningen fakta om alternativ behandling, er det viktig for oss å ha gode rutiner for kvalitetssikring.

Kildevalg

Fundamentet i våre rutiner for kvalitetssikring er at vi baserer oss på solide kilder. Våre faste kilder til forskning på effekt er:

•    The Cochrane Library
•    Natural Medicines*

I forbindelse med vår temaside om kreft viser vi også til forskning fra CAM-Cancer.

Disse kildene gir oversikter over hva den samlede forskningen sier om effekten og sikkerheten av ulike behandlinger. Fordi vi baserer oss på slike kilder, vil du som forbruker, eller helsepersonell som snakker med pasienter om eventuell bruk av alternativ behandling, få et bredere og bedre grunnlag til å basere deres behandlingsvalg og behandlingsråd på.

Når det gjelder opplysninger om sikkerhet, støtter vi oss også på statlige kilder i Norge og utlandet:

Norske kilder Utenlandske kilder
Folkehelseinstituttet FDA
Giftinformasjonen NCCAM
Helsenorge Toxnet
Kunnskapssenteret  
Mattilsynet  
Matportalen  
Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS)  
RESF (varsler sendt til helsemyndighetene)  
Statens legemiddelverk  

Mal

En annen viktig del av kvalitetssikringen er at vi skriver etter en mal som definerer oppbygningen og innholdet av faktaartiklene våre.  Denne malen er et verktøy for å kvalitetssikre innholdet og formen på artiklene, slik at du enkelt finner svar på de spørsmål man oftest stiller seg i forbindelse med valg av behandling:

•    Virker behandlingen?
•    Er behandlingen trygg å bruke?
•    Hvilket grunnlag er behandlingen basert på? Virker behandlingen på den måten den påstås å virke?

Før publisering

Innholdet i tekstene kvalitetssikres internt ved at teksten gjennomgås av minst to andre i redaksjonen, inkludert ansvarlig redaktør. Disse sjekker at alle spørsmålene i malen er besvart, at opplysningene samsvarer med kilden, samt vurderer tekstens språklige kvalitet. Alle analysene av hva kildene sier om effekt, blir kvalitetssikret av forskere på NAFKAM før publisering.  

Faktaartikler om behandlinger som innebærer at man går til en alternativbehandler, sendes til en eventuell utøverorganisasjon i Norge. De får kommentere kapittelet «Bakgrunn», og komme med innspill om eventuelle risikoer ved behandlingen som ikke er nevnt i våre kilder. Konstruktive innspill blir vurdert, og tatt med i artikkelen før vi publiserer den.

Faktaartikkelen oppdateres én gang i året. Ved eventuelle endringer følges den samme malen for skriving og kvalitetssikring av artiklene. Dato for siste endring står i alle artiklene.

Prosedyrene for skriving av faktaartikler er utarbeidet og godkjent av forskningsledelsen ved NAFKAM. Kunnskapssenteret og store pasientforeninger som Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og Kreftforeningen har også kommet med råd og innspill i denne sammenheng.

Kvalitetssikring av henvendelser

Svarene vi gir til personer som henvender seg til oss, baseres på de samme kildene som vi bruker for å skrive artikler. Vi har også som rutine at svaret leses gjennom av minst én annen i redaksjonen, som sjekker at opplysningene stemmer med kildene, og at svaret er skrevet på et enkelt og presist språk.

* Tilgang til databasen krever abonnement.

Oppdatert 23.11.2016