Du er her: Forsiden / Om Nifab.no / Kvalitetssikring / Mal for faktaartikler

Mal for faktaartikler

Oppdatert 25.04.2014
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

I tillegg til at vi bruker faste kilder når vi skriver faktaartikler om behandlingsformer og behandlingsprodukter, er en viktig del av kvalitetssikringen vår at disse artiklene også skal skrives etter en fast mal. Faktaartiklene består av seks deler:

Sammendrag
Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Her er en oversikt over de spørsmålene som vi besvarer i de ulike delene av en artikkel.

Sammendrag

Behandlingsformer

 • Hvordan utføres behandlingen? Hvordan mener utøverne at behandlingen virker?
 • Finnes det solid vitenskapelig dokumentasjon på at behandlingen virker?
 • Er det trygt å bruke behandlingen?

Behandlingsprodukter

 • Hva er produktet mest brukt ved?
 • Finnes det solid vitenskapelig dokumentasjon på at behandlingen virker?
 • Er det trygt å bruke behandlingen?

Virker det?

Behandlingsformer

Hva sier naturvitenskapen om den antatte virkemåten? 

Behandlingsprodukter

 • Hva vet man om produktets virkemåte? 
 • Hvis virkemåten ikke er avdekket: Hvilke innholdsstoffer har vært sentral i effektforskningen?

Oversikt

Oversikt over hvilke bruksområder kildene våre har oppsummert forskning på, og hva denne forskningen sier om effekten av behandlingen ved disse bruksområdene:

Fordi kildene våre presenterer konklusjonene sine på ulike måter, er prosedyrene for hvordan vi behandler informasjonen forskjellige:

Natural Medicines

Natural Medicines (NM) kategoriserer alle konklusjonene sine i ulike Effectiveness Ratings. Disse overfører vi til vår norske tabell etter følgende nøkkel:

The Cochrane Library

The Cochrane Library kategoriserer ikke konklusjonene. Vi gjør derfor en analyse av disse oppsummeringene, hvor vi ser på hva forfatterne skriver om enkeltstudiers funn av effekt, og hvor godt disse er dokumentert.

I artikkelen Hva sier forskningen om effekt? kan du lese mer om hvordan vi behandler kunnskapsoppsummeringene fra The Cochrane Library og Natural Medicines.  

Er det trygt?

Natural Medicines og The Cochrane Library er også våre hovedkilder til informasjon om sikkerheten ved bruk av alternativ behandling.

Vi skriver først hva Natural Medicines regner som trygg bruk for folk flest, og hva de skriver om sikkerheten for ulike grupper. Hvis The Cochrane Library kommer med informasjon om sikkerheten ut over dette, legger vi det til i beskrivelsen.

Deretter gjengir vi eventuelle bivirkninger som Natural Medicines rapporterer om. Vi legger også til andre bivirkninger som The Cochrane Library eventuelt rapporterer om.

Videre skriver vi om de interaksjoner som våre kilder rapporterer om. I faktaartiklene om behandlingsprodukter skiller vi mellom interaksjoner med medisiner, urter, kosttilskudd, mat, samt medisinske prøver og inngrep.

I faktaartiklene om behandlingsformer skriver vi om risiko for interaksjoner ved alternativ behandling generelt.

Dersom noen av de statlige kildene vi bruker har informasjon om sikkerheten ved bruk behandlingsformen eller behandlingsproduktet, linker vi til disse.

Kapittelet avrundes med våre generelle forsiktighetsregler.

Bakgrunn

Behandlingsformer

 • Hvordan mener utøverne at behandlingen virker?
 • Hvordan utføres behandlingen?
 • Hva mener vitenskapen om hvordan utøverne sier at behandlingen virker?

Behandlingsprodukter

 • Hva er det, og hvilke deler av planten eller råstoffet brukes medisinsk?
 • Hvilke typer produkter finnes, og hvordan er de tilgjengelige i Norge?
 • Hva mener vitenskapen om hvordan det sies å virke?

I dette kapittelet finner du også navn på eventuelle varianter og andre navn som fins på behandlingen eller produktet.

Les også

Liste over annen relevant litteratur om alternativ behandling.

Kilder

Kildene vi har brukt i faktaartikkelen.

NB! Vi er i en omstillingsfase hvor vi reviderer alle faktaartiklene etter denne malen. Inntil vi er ferdige med dette, vil det være noe variasjon i hvordan artiklene våre om behandlingsformer og behandlingsprodukter er satt opp.

Oppdatert 25.04.2014