Dette er forskjellen på patent og varemerke

Låv og varemerke

Det forekommer ofte spørsmål som: «kan jeg ta patent på et navn?» eller «er det mulig å ta patent på en idé?» Det finnes mange som lever i den tro at patent er en sekkepost for alle typer rettigheter og enerett, derfor tror flere at det er mulig å ta patent på det aller meste. Her skal vi rydde litt i begrepene og ta bort misforståelser.

Et patent er en eksklusiv enerett du kan få på en konkret teknisk løsning. Et varemerke er derimot et kjennetegn som skal skille varene og tjenestene dine fra andres. Et produkt kan ha flere typer rettigheter.

Disse kravene stilles til patentbeskyttelse

For at du skal kunne ta patent må oppfinnelsen være ny, ha en teknisk effekt og kunne reproduseres. Du kan aldri få patent på en idé uten å forklare hvordan den kan gjennomføres i praksis. Oppfinnelsen kan være et konkret produkt, et nytt bruksområde eller en fremgangsmåte for å løse et problem. Eksempler på dette er skibindinger, datamaskinteknologi, produksjonsmetoder og bevegelsessensorer.

Det finnes ulike typer varemerker

Det er ikke mulig å få patent på et navn, et ord eller en logo. Du kan imidlertid få registrert navn, ord og logo som varemerke. Et varemerke benyttes for å skille dine varer og tjenester fra andres, det kan bestå av ett eller flere ord, navn, logoer, figurer eller flere kombinasjoner av disse. Det er også mulig å registrere emballasje, lyd, lukt og smak som varemerke.

Det finnes faktisk utrolig mange ulike typer varemerker, blant annet figurmerke, ordmerke, kombinert merke, slagord, tredimensjonalt merke, tall og bokstaver, bevegelsesmerke, lydmerke, luktmerke og smaksmerke. Husk at et varemerke ikke skal være beskrivende for produktet eller tjenesten, og det er i tillegg viktig at varemerke har et særpreg. Det betyr at det er viktig at det skiller seg fra det som allerede er på markedet.

Særpreg

Et varemerke skal ikke bare fortelle om egenskaper eller kvaliteter ved ditt produkt. Patentstyret gir ikke enerett til ord som andre trenger å benytte for å beskrive produktet i markedsføringen eller på en annen måte. Et varemerke er en garanti for at varer og tjenester kommer fra en bestemt produsent eller leverandør. Kunden skal ut fra varemerket kunne kjenne igjen produktet og få forventet kvalitet.

Noen eksempler:

  • Slagordet «We keep our promises» kan man ikke få enerett til, da alle må få lov til å uttale det samme om dine varer og tjenester. Dette kan imidlertid godtas dersom man eksempelvis setter et mer spesifikt ord foran slagordet.
  • Man kan ikke få enerett til «Økern Bilmekaniker» for tjenester som innebærer reparasjon av biler da dette kun forteller tjenestene som tilbys og lokasjonen. Dersom du kombinerer slagordet med eksempelvis et bilde som ikke bare underbygger betydningen av teksten, kan imidlertid dette registreres som et kombinert merke.

Kombinert merke med en beskrivende tekst

Dersom du får registrert et kombinert merke med en beskrivende tekst, må du huske at du ikke får enerett til teksten i merket, men til merket som helhet. Det vil si at andre kan bruke samme tekst i sin markedsføring eller registrere den som varemerke sammen med andre elementer.