Hva kontrolleres egentlig på en EU-kontroll?

Bilverksted

En EU-kontroll består i all hovedsak av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser. Mens i miljødelen vil støy og avgasser måles.

Verdt å vite før du skal inn på en EU-kontroll, er at du ikke trenger å ta med begge sett dekk. Har du sommerdekk på bilen, trenger du altså ikke å ta med vinterdekkene.

Når kontrollen er ferdig vil du få en kontrollseddel som viser resultatet. På seddelen vil du blant annet se registrert kilometerstand, frister og eventuelle feil og mangler ved kjøretøyet.

På blant annet bilverksted Bergen kan du få kontrollert bilen hos hyggelige fagfolk som er effektive og gir god service.

Periodisk kontroll

Enhver periodisk kontroll må gjennomføres ved bruk av gjeldende kontrollinstruks. Det betyr at alle kontrollpunkter som er relevante for kjøretøyet må kontrolleres. Dette er oppført i bilens kjøretøyopplysninger.

Etterkontroll

Ved en etterkontroll vil det kontrolleres at mangelmerknadene er fullt og helt utbedret, og at reparasjonen ikke medførte en eller flere følgefeil som ikke ville ha blitt godkjent ved en periodisk kontroll. En mangelmerknad kan ikke endres, men den kan slettes og dette gjøres først etter en fullgod reparasjon.

Resultatet av den periodiske kontrollen eller etterkontrollen skal rapporteres etter at kontrollen er ferdig, mens kjøretøyet fortsatt står hos det valgte kontrollorgan. Godkjente kontrollorgan kan bruke en godkjent dataleverandør eller Din Side for å rapportere resultatet av gjennomført kontroll. Når kontrollen rapporteres inn bekreftes samtidig at du har gjennomført en fullstendig kontroll og at alle viktige kontrollpunkt er kontrollert.